post

Достъпът до интернет вече е приет в редица държави за универсално човешко право, подобно на правото на достоен живот и труд. Мнозина днес изкарват парите си изцяло по интернет, информират се, получават достъп до услуги и т.н. Въпреки това в новия проектозакон за противодействие на тероризма се предлага да се спира интернет достъпът за до 9 месеца на лица, заподозрени в тероризъм. Мярка, която в 21 век е равносилна на това да спреш водата или тока на гражданин, защото той би могъл да е терорист.

Безспорно през последните години е на лице нуждата от по-строги антитерористични мерки. Всички виждаме какво става в Париж, Ница, Брюксел и Истанбул. Със сигурност подобен закон е необходим и всички ние трябва да отстъпим малко от защитата на личната ни неприкосновеност, в името на обществената сигурност.

Налага се обаче въпросът: На кой законотворец му е хрумнало, че да спираш интернет достъпа на граждани, за които предполагаш, че може да са терористи, е адекватна и изобщо възможна мярка? Ако срещу себе си имаш истински терористи, готови да се самовзривят, как това, че си им ограничил интернета, ще ги спре??? Няма ли те да приемат това за повод да изчезнат или да побързат с изпълнението на плановете си???

А ако се окаже, че заподозрените лица не са терористи и нямат общо с такива (каквито може би ще са повечето случаи) – тогава няма ли да нарушиш основно тяхно право и да им попречиш да живеят пълноценно??? Всеки читател може да си представи какво би било да прекара 9 месеца без достъп до интернет.

И накрая – как точно би могла да се осъществи на практика забраната за достъп до глобалната мрежа????? Живеем във второто десетилетие на 21 век и днес интернет има навсякъде – в баровете и кафетата, в автобусите, в хотелите, по гарите и в моловете. Как ще бъде ограничен въпросният заподозрян гражданин да отива във всички тези места???

С интернет вече са свързани много автомобили, домове, хладилници, дори перални машини и кафеварки. И до тях ли ще му ограничите достъпа??? Може би незнайните законотворци измислили ограничителния текст не са и чували за тенденцията, наречена Internet of Things, но да – тя съществува и през следващите години ще промени до неузнаваемост околния свят, свързвайки всичко около нас с мрежата. Така че много скоро единственият начин да се ограничи ефективно достъпът до интернет на едно лице, ще бъде то да се изпрати да живее в гората. И тогава е много възможно дори и да не е терорист, да го мотивирате да стане такъв …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *