post

В следващия етап на българското издание на конкурса продължават 9 идеи

 

Над 80 идеи бяха изпратени в първото издание на конкурса на Samsung България Solve for Tomorrow. Всяка от тях трябваше да предложи решение, с което да подобри живота на хората и общностите около тях чрез прилагането на умения свързани с наука, технологии, инженерство и математика (STEM) и дизайн мислене.

Журито на конкурса прегледа и оцени всички получени идеи. Общо 9 отбора бяха избрани да продължат в следващия етап на програмата, събирайки най-високи оценки от журито.

В категория Безопасност и здравеопазване това са:

  • Spot Walk от МГ от “Баба Тонка”, Русе с идея за приложение, което стимулира хората да бъдат активни, като снимат забележителностите в града, научават интересни факти за историята на сградите. Te получават специално създадена парична единица, която може да бъде разменена за реални награди.
  • Cobalt Call от ЧЕСУ “Дорис Тенеди”, София предлагат умна кутия, инсталирана на публични места за спешна помощ при астма, алергии, инфаркт или инсулт, диабет и припадъци.
  • Фитонциди в кутия за хляб от Варненска търговска гимназия “Георги Стойков Раковски” – устройство, което генерира растенция с фитонцидни свойства с цел удължаване на срока на съхранение на различни продукти.

В категория Социално равенство избраните полуфиналисти са:

  • RELiWORK от Английска езикова гимназия “Гео Милев“, Русе предлагат иновативна платформа, в която непълнолетни младежи могат да намират работа безопасно и при стриктно спазване на законовите изисквания.
  • Цветен свят от СУ „Сава Доброплодни“, Шумен и ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, Бургас предлагат серия от компактни и удобни устройства в помощ на хората със зрителни затруднения, чрез чиито сензори могат да се разчитат цветове, да се възпроизвежда значението на букви или да се засичат потенциални заплахи.
  • Достъп до работа на хора с увреждания от 30. СУ “Братя Миладинови”, София предлагат иновативна платформа, в която хора с увреждания могат да потърсят работа и да получат подкрепа при реализацията си на пазара на труда.

Избраните отбори в категорията Околна среда и климат са:

  • VTOL-AIR POLLUTION DETECTOR от МГ“Д-р Петър Берон“, Варна с идея за летателен апарат, който измерва праховото замърсяване, изследва и записва метеорологични данни, чрез което показва измененията в параметрите над дадена географска област, за да да се проследят последиците от определени действия върху околната среда.
  • Project PGDSave Water от ПГДС, Хасково предлагат надграждане на ВиК инсталациите с допълнителен резервоар, който позволява повторна употреба на използваната вода.
  • Иновативен контейнер за саморазпределяне на битови отпадъци от СУ “Петко Рачов Славейков”, Видин, който разпознава различните отпадъци чрез специален сензор.

Всеки от избраните екипи ще има възможност да премине през менторска програма и да създаде прототип на идеята си, който ще бъде представен по време на специално събитие на финала на Solve for Tomorrow България през следващата година.

Кандидатстването по програмата започна в края на септември и продължи до средата на ноември. Над 200 ученици и повече от 60 учители се включиха в пилотното издание на инициативата. Най-много идеи бяха получени от екипи от град София – 16, а представители на общо 22 града и 1 село изпратиха своите предложения за подобрение на живота на хората. Категорията Околна среда и климат предизвика най-голям интерес сред учениците и получи близо 30% от идеите.

В бързоразвиващото се време на технологични иновации, Samsung разработва програмата с идеята да повиши интереса на младежите към образованието по наука, технологии, инженерство и математика и чувствителността към местните предизвикателства. Едновременно с това участниците в нея имат възможност да се подготвят с компетентности, които ще им бъдат необходими за решаване на проблеми в бъдеще и как да използват уменията “4К” (креативност, критично мислене, колаборация, комуникация) чрез проектно базирани обучения.

Конкурсът Solve for Tomorrow има и специална категория, насочена към учителите. Тя е свързана със създаване на упражнения с добавена реалност (AR) с инструмента Smart CreatAR. Кандидатстването за нея е отворено до 24:00 ч. на 31.01.2023 г., а до 06.02.2023 г. ще бъдат обявени 3 полуфиналисти, които също ще вземат участие във финалното събитие на инициативата.

Инициативата Solve for Tomorrow е част от глобалната политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung. Започнала през 2010 г. към момента е достигнала до 2 милиона ученици в 58 държави и отразява нуждата от прилагане на иновативни и интересни подходи в образованието, които да развиват уменията на учениците.

В България Solve for Tomorrow се развива пилотно през настоящата година и освен конкурса, предоставя и безплатни обучения за учители от цялата страна по дизайн мислене и създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR). До момента са се провели 16 обучения, в които се включиха над 320 учители от 36 града. Целта на обучението бе да подпомогне учителите в подготовката на младежите за участие в конкурса чрез прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на STEM уменията. Обученията се организират от фондация “Образование 5.0”, партньор на Samsung България в този проект. Информация за графика им може да бъде получена на сайта на фондацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *