post

Учените от Масачузетския технологичен институт са създали най-малкия в историята робот, който е способен да регистрира характеристиките на заобикалящата ги среда, да съхранява данни и дори да извършва изчисления. Роботът, чийто размер е не по-голям от биологичната клетка, се състои от микроскопична електронна схема, разположена върхи частица от колоидна система. Бидейки по-лека от околната среда, такава частица никога не се утаява.

Изследователите очакват да създадат устройства, които могат да извършват диагностични „пътувания“ през различни системи – например през стомашно-чревния тракт, през газопровод или нефтопровод.

Според инженерите на микроробота не е необходима батерия – един обикновен фотодиод обезпечава достатъчно енергия за работата на цялата електроника и датчици.

След преминаване през стомашно-чревния тракт устройствата могат да предоставят сведения за възпаления и други признаци за заболявания.

Самата електронна схема е реализирана върху двумерен материал – графен или халкогениди на преходни метали, а за захранването й е достатъчна мощност от порядъка на нановати. За да се улесни откриването на роботите, те са снабдени с микроскопични отражатели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *