post

„Дигитализацията на строителния сектор е една от най-важните реформи, която предстои да направим. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отворено за широка дискусия с браншовите организации, академичните среди и бизнеса от областта на проектирането и строителството, както и с другите участници, свързани с бранша, за създаването на условия за внедряване на цифровите технологии в строителния сектор у нас.“

Това каза заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, който днес 20-то международното изложение Архитектурно-строителна седмица в столицата.

„Внедряването на цифровите технологии в строителния бранш у нас ще стимулира и осигури по-бързи темпове на проектиране и изграждане, по-високо качество на строителството, намалено енергопотребление, достъпни домове, защитена околна среда и по-високо качество на живот“, подчерта Йовев.

По думите му цифровизацията ще позволи на българския строителен бизнес да отговори на изискванията на световната цифрова икономика и ще промени нагласите на преките чуждестранни инвеститори.

Пред участниците в изложението заместник – регионалният министър беше категоричен, че тази стъпка е важен фактор за развитието на икономиката, на конкурентоспособността и устойчивостта на българските компании, за които е жизнено необходимо да се адаптират към иновациите и новите пазарни потребности.

„Основна политика на МРРБ е подобряването на облика и жизнената среда на градовете ни“, каза заместник – министърът и подчерта, че основна задача на ведомството е да спре обезлюдяването, да се създадат добри условия за живот и в по-малките населени места и да се подобри свързаността, като се планира така развитието на градовете, че териториите да бъдат полифункционални. Една от стъпките в тази посока е работата на ведомството за енергийно обновяване на жилищните сгради.

„Визията и архитектурните решения са основополагащи за цялостния облик на нашите градове, села и курортни селища“, заключи Йовев.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *