post

Въпреки че мнозина считат, че за получаване на заем е необходимо да имате трудов договор, фактът е, че съществуват алтернативни възможности за тези, които не са на трудов договор, но разполагат с други източници на доход. Ако сте в ситуация, в която нямате трудов договор, но имате други доказуеми източници на доход като пенсия, граждански договор или майчинство, все още имате шанс да получите заем. Ето някои от вашите възможности:

Пенсия: Ако сте пенсионер, мнозина кредитодатели са склонни да разглеждат пенсията като стабилен източник на доход. Кандидатствайте за заем в кредитна институция, която е наясно със системата на пенсиониране във вашата страна и приема пенсии като доказателство за доход. Някои кредитори имат дори преференциални условия за пенсионерите.

Граждански договор: Ако работите на граждански договор, този вид доход също може да бъде признат като основание за получаване на кредит без трудов договор. Някои кредитни компании и бързи кредитори са готови да разглеждат дохода от граждански договор като доказателство за финансова способност.

Майчинство: Жените, които са в отпуск по майчинство, могат да се сдобият със заем, като представят документация, потвърждаваща техния статус и приходите им по време на майчинството.

Важно е да помните, че в зависимост от конкретната кредитна институция условията и изискванията за получаване на заем могат да варират. Преди да подадете заявка, винаги се консултирайте с кредитора или финансов съветник, за да разберете какви са възможностите ви и как да се подготвите най-добре за процеса на кандидатстване.

Някои фирми за бързи кредити предоставят услуги на клиенти без изискване за доказуем доход. Това включва и такива клиенти, които заявяват, че работят в сивия сектор и получават заплати на ръка. В такива случаи кредиторите често прилагат допълнителни мерки за сигурност, за да се защитят от риска. Една от честите практики е изискването за лице за контакт или поръчител на тези лица. Целта на тези мерки е да уверят кредиторите, че в случай на неплащане, има алтернативен начин за възстановяване на средствата. Поръчителят може да бъде лице с по-стабилен доход или добра финансова история, което да гарантира, че задълженията ще бъдат изпълнени. Така, въпреки липсата на доказателство за официален доход, фирмите за бързи кредити предлагат алтернативни решения за удовлетворяване на нуждите на своите клиенти, като същевременно защитават себе си от финансови рискове.

Какво е поръчител?

Поръчителът е лице, което се задължава да поеме отговорност за изпълнение на дадено финансово задължение в случай, че основният заемополучател не е в състояние да го направи. Като поръчител, той или тя се ангажира да погаси дълга, ако заемополучателят по някаква причина не успее да го направи. Това е обичайна практика при заеми, когато основният заемополучател не разполага с достатъчно силна кредитна история или доход, за да може да кандидатства самостоятелно, и кредиторът изисква допълнителна гаранция за възстановяване на заема.

Поръчителят може да бъде приятел, член на семейството, колега или друг близък човек на заемополучателя. Важно е той да разбира задълженията си като поръчител и да бъде готов да ги изпълни в случай на необходимост. Поръчителят обикновено се подписва като гарант на заема и предоставя допълнителна сигурност на кредитора, че заемът ще бъде погасен. В някои случаи, поръчителят може да трябва да представи допълнителна документация или да покаже своя финансов статус, за да бъде одобрен като поръчител.

Изборът на поръчител е важен за успешното получаване на заем, тъй като той трябва да бъде надежден и финансово отговорен. Поръчителят трябва да разбира своите отговорности и да бъде готов да ги поеме в случай на нужда. В същото време, основният заемополучател трябва да бъде осведомен за своите права и отговорности спрямо поръчителя и да се стреми да изплаща заема своевременно, за да предпази и двамата от неприятности.

За разлика от поръчителите лицето за контакт не носи финансова отговорност. Въпреки това има потребители, които не искат да ангажират близките си и търсят бърз кредит без лице за контакт. Повече за този заем можете да видите тук: https://lendup.bg/4-saveta-za-barz-kredit-bez-lice-za-kontakt/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *