post

Подкрепям идеята за създаване на единен регистър на автомобилите в България с всички свързани с тях данни и е време да бъде създадено „дигитално досие“ за моторните превозни средства у нас. Това заяви министърът на електронното управление Александър Йоловски по време на кръгла маса на тема „Предизвикателства пред устойчивата мобилност. Отключване на потенциала на България“, организирана от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България. „Това досие ще предостави пълна информация за състоянието на колите и възможност за потребителите да направят информиран избор при покупката“, допълни той.

„Дигиталното досие ще съдържа информацията за всички свързани със съответния автомобил събития – собственост, резултати от годишния технически преглед, неговата валидност, наличието или липсата на застраховки, както и извършените ремонти. Всичко ще бъде налично на едно място“, уточни министър Йоловски. Той информира, че се планира в бъдещия електронен регистър да бъде интегрирана информацията, налична в изградените през последните 6-7 години системи, като например в Националния регистър на пътните превозни средства, в Регистъра на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и в Регистъра на застраховките „Гражданска отговорност“.

Александър Йоловски подчерта още, че данните са новото гориво, но е необходимо обществото да направи „скока“ в начина на мислене – че данните следва да се пазят, но и да бъдат споделяни. „Истинската добавена стойност идва тогава, когато данните стигат до правилните хора и те създават решения, базирани на тези данни“, каза министърът на електронното управление.

По думите му разковничето е в решаването на един фундаментален проблем – множество институции не споделят достатъчно данни. „Данните от изградените в последните 6-7 години системи често се разглеждат като обект на феодална собственост“, каза министър Йоловски и обеща пълно съдействие за общността и екосистемата при създаването на автомобилния регистър.

Предпоставките за това са налице, след като наскоро със законови промени Министерството на електронното управление бе обособено като държавната институция, която ще се занимава с управлението на данните. „Като министерство ние ще положим нормативната и стратегическа рамка на управлението на данните в страната“, поясни още Александър Йоловски.

„С Министерството на вътрешните работи имаме ангажимента, като част от управленската програма, да извървим през 2024 г. първите стъпки за оптимизацията и дигитализацията на процеса за регистрация на моторните превозни средства“, съобщи още министър Йоловски. Той припомни, че наскоро бе създадена възможност за електронно връчване на фишове и плащането им, а практиката досега показва, че дигиталната среда е в улеснение на гражданите от една страна, а от друга – контролните органи изпълняват своевременно своите функции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *