post

Министерство на вътрешните работи (МВР) ще поддържа публичен регистър за извършените нарушения на пътя, както и за съставените актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления за тях. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата, внесени от Божидар Божанов и още 26 народни представители от “Продължаваме Промяната – Демократична България”.

Според новите мерки срещу рецидивистите на пътя, служебен електронен достъп до данните за административните нарушения на водачите ще имат всички държавни органи и други лица, които имат право по закон да ги обработват. КАТ ще бъде задължен да спира всеки нарушител с повече от пет невръчени глоби с електронен фиш или наказателни постановления и да им ги връчва.

Законопроектът предвижда още отпадане на лепенките за гражданска отговорност и годишен технически преглед, които ще бъдат достъпни за контролните органи през централизираните регистри. С развитието на дигитализацията в МВР се очаква да отпадне и контролният талон (т.нар. син талон) към шофьорската книжка. В добавка, нарушителите ще могат да плащат глобите си и онлайн, без преди това да им бъдат връчвани присъствено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *