post

Хармонизирането на цифровите пазари е от решаващо значение за засилване на сътрудничеството ни с държавите от Източното партньорство. Киберсигурността, цифровите умения, блокчейн технологията, свързаността в селските и труднодостъпните райони са теми от взаимен интерес, по които можем да укрепим партньорството ни с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна в полза на гражданите и предприятията. За да ускорим обаче темпа на цифровото сътрудничество е нужно да се инвестира в развитието на широколентови мрежи за достъп до интернет и сближаване на роуминг тарифите в региона на Източното партньорство. Това заяви комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на 10-ия неформален министерски диалог за Източното партньорство в беларуската столица Минск, съобщи представителството на ЕК в България.

Срещата на високо равнище беше доминирана от дебати за предизвикателствата пред изпълнението на тези цели и каква би била ролята на националните регулаторни органи при изготвянето на регионалното споразумение за роуминг тарифите. Ресорните министри на държавите от Източното партньорство изразиха готовност да работят по план в две стъпки: страните от региона първо да подпишат до края на 2018 г. пътна карта за сключване на регионално споразумение и да го финализират до средата на 2020 година.

Едва след това може да се работи в посока разширяване на сътрудничеството с Европейския съюз по въпроса.

Българският еврокомисар Мария Габриел приветства поетия ангажимент и насърчи министрите да ускорят процеса, за да може по-скоро икономиката и обществото да се възползват от цифровата трансформация. Тя предложи някои конкретни стъпки в тази посока – министерска конференция през декември във Виена по време на австрийското председателство на Съвета на ЕС и следваща през пролетта на 2019 г. в рамките на ротационното председателство на Румъния.

“Европейският съюз остава ангажиран с подкрепата за страните от Източното партньорство в усилията им да развият съвременни цифрови икономики и общества. Инвестирането в свързаност с висока скорост и намаляването на таксите за роуминг между държавите от региона са важни мерки както за хората, така и за предприятията. Нужна е обаче пълна ангажираност на страните партньори чрез реални действия. Подобряването на свързаността е най-важната предпоставка за улесняване на контактите между хората и бизнеса и това е от общ интерес”, заяви българският еврокомисар Мария Габриел.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *