post

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия открива процедура за подкрепа на дребния бизнес чрез ваучерни схеми за дигитална защита.

Ваучерната схема по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е пилотна за страната и предоставя информационни и комуникационни услуги на малките и средни предприятия като безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 хил. лв. за ваучер, предава БНР.

С тази помощ представителите на малкия и среден бизнес ще могат да подобрят и защитят дигиталното си присъствие.

Бюджетът на програмата е близо 10 млн. лв. и се очаква да подкрепи близо 450 предприятия, каза изпълнителният директор на Агенцията Бойко Таков.

Има два типа ваучери – малък и голям. Малкият е на стойност 5000 лв., а големият – 20 000 лв. Малкият ваучер включва разработване на платформи, уебсайтове и мобилни приложения. Вторият тип ваучер има 3 подтипа – стимулират дейности в сферата на дигиталния маркетинг, управленски, производствени и логистични процеси, услуги за осигуряване на киберинформационна сигурност.

Изпълнението на схемата започва от 20 ноември.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *