post

Колкото и налудничаво да ви звучи това заглавие, то е самата истина. Учени са използвали технология за предаване на мозъчни сигнали към клавиатура, за да позволят на група маймуни да контролират курсор върху екран, на който има дигитална клавиатура. По този начин животните дори са успявали да пишат думи и свързани изречения.

Това става чрез жълти и зелени светлини, които са използвани за да покажат на маймуните къде да придвижат курсора чрез своята мисъл. Използвайки тази технология приматите “са се научили” да пишат свързан текст със скорост 12 думи в минута. Всъщност става въпрос за текстове на Шекспир.

Иновативният интерфейс от типа BMI (Brain – machine interface) е разработен от изследователски екип от Станфорд и позволява на маймуните да пишат значително по-бързо в сравнение с други сходни технологии. Той работи чрез система от електроди, която се имплантира в мозъка на животните и е способна да чете сигналите от един от регионите на мозъка, отговарящ за направлението на движенията на ръката. Според учените технологията би могла да бъде използвана и при хора с различни парализи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *