post

Ако вие сте нормален човек, живеещ в цивилизована държава, няма начин поне веднъж в живота си да не сте си мечтали леглото ви да се оправи само. Е, хайде, признайте си … всеки ще прояви разбиране.

Ето, че и тази съкровена мечта на съвременния човек вече е изпълнима, благодарение на новите технологии. Това концептуално легло, наречено Smart Bed, има два режима на оправяне – ръчен (който предполага, че ние сами ще се заемем със задачата) и автоматичен, който позволява то да се подреди само за 50 секунди.

Леглото разполага с автоматизирана “ръка”, която разпъва ковертюрата върху чаршафа, а възглавниците се повдигат като по команда, за да премине под тях. Самите те са свързани с въжета, При това целият процес започва автоматично след като то е останало празно за повече от три секунди. Е, това може би не е особено удобно, тъй като едва ли някой иска след като отиде сутринта в тоалетната, да се върне и да открие леглото си оправено, когато е възнамерявал да си поспи още.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *