post

Неотдавна лидерът при интелигентните системи за видеонаблюдение Milestone премести своя развоен офис в София в нова, по-голяма сграда за да предостави по-добри условия на своите служители и да има възможност да разширява екипа си. Защо компанията разширява инвестициите си в България, предпочитайки я пред Испания и други страни, какви технологии се разработват в тукашния офис и какви са тенденциите при видеонаблюдението – разговаряме по тези и други теми с Ларс Ларсен, главен финансов директор на Milestone.

ВЪПРОС: Защо Milestone Systems избра България за свой развоен център?

ОТГОВОР: Искахме да разширим екипа на Milestone Systems като наемем таланти от други места и след направен анализ, включващ Испания, Украйна, Унгария, България, Полша и Индия, избрахме България заради добрия достъп до талант и умения, малката часова разлика, както и културното съответствие. Решението ни да създадем развоен център в България бе лесно и се доказа като успешно.

ВЪПРОС: Какви софтуерни решения ще се разработват в софийския офис на компанията?

ОТГОВОР: В офиса в София работят около 10 различни развойни екипа. Те разработват фунционалности за нашите мобилни и уеб приложения, софтуерни решения за интегриране на камери, за облачни услуги, както и за специфични интеграции по поръчка. Освен това разполагаме с няколко екипа, отговарящи за поддръжката и тестването на софтуера. Като допълнение, освен развойните екипи, тук са и нашият денонощен екип по поддръжка, отговорен за цялата инфраструктура на Milestone, както и екипът, който подпомага партньорите ни в продажбата на продуктите и услугите на Milestone Systems.

ВЪПРОС: Бихте ли споделили с читателите какви са тенденциите при системите за видеонаблюдение, които ще наблюдаваме в този сегмент през следващите години?

ОТГОВОР: Идентифицирали сме три основни посоки за развитие през 2019 година.

Изкуственият интелект продължава да движи пазарната промяна в сферата на видеонаблюдението. С негова помощ с по-малко човешка намеса в реално време се обработва и анализира визуалната информация от камерите. Това надгражда нашето предходно предвиждане относно промените, които анализът на поведението и проактивните данни ще имат върху камерите и решенията за видеонаблюдение посредством превръщането на пасивните камери в ценни активи (автоматизация).

Видео-технологиите са задължителен елемент във всяка фирмена ИТ стратегия. Днес инфраструктурните и оперативните лидери очакват прегрупиране на организационните задължения и процеси, за да се гарантира постигането на целта – разгръщане на възможностите във видеонаблюдението. Фокусът вече не е само върху осигуряването на средства за безопасност и сигурност, но и върху по-доброто разбиране на бизнес процесите и заобикалящата среда, водещи до по-добро представяне, намаляване на разходите и оптимизиране на бизнеса. Можем да забележим промяната в много индустрии, сред които е търговията на дребно, в която хората доскоро използваха видео камерите единствено като средства, свързани с безопасността и сигурността, а днес комбинират видеонаблюдението с други нови технологии като Интернет на нещата (IoT – Internet of Things) и софтуер за видео-анализи, за да получат по-добра представа за клиентското поведение и движение в магазините им.

Видеонаблюдението и IoT обединяват сили в трансформирането на бизнеса чрез технологични иновации. С нарастващия брой на свързани IoT устройства и създаваните огромни обеми данни, видео-анализите ускоряват автоматизирането на неструктурирана информация, като предоставят готови решения и „отключват“ бизнес стойност. По данни на Gartner се очаква до 2020 г. 99% от записаното видео съдържание да бъде анализирано от машини, а не от хора, нараствайки от само 30% през 2018 година. Ние вярваме, че тази прогноза ще бъде резултат от напреднало агрегиране на данни и автоматизация на системи, услуги и софтуер, който ще продължава да движи иновациите в обработката на видео съдържание.

ВЪПРОС: В каква степен технологии като изкуствен интелект и разпознаване на изображения ще влияят върху сектора?

ОТГОВОР: Както вече споделих, изкуственият интелект продължава да спомага за пазарната промяна в сферата на видеонаблюдението. Но също така наблюдаваме и голямо влияние от страна на индексиране на метаданни и търсене. Изкуственият интелект и „Интернет на нещата“ се превръщат в зрели технологии и въвеждат нови възможности и приложения за употреба. За да можем да отговорим на ръста в приложенията, инвестираме в нашата платформа за видеонаблюдение, като по този начин специализираните ни технологични партньори в изкуствен интелект и машинно обучение помагат на потребителите във взимането на по-добри и бързи решения.

От друга страна ускоряваме разработването на нашите GPU декодиращи функционалности, които нашите технологични партньори в сферата на видео-анализите могат да използват за основа на нова услуга за видео-обработка. Планираме също да улесним създаването на видео-разследвания и да направим така, че функцията „Търсене“ да показва резултати чрез специален сървър, който индексира метаданните и така ги прави лесни за намиране и използване.

ВЪПРОС: А как ще се отразят новите регулации в областта на личните данни и поверителността върху пазара на видеонаблюдение?

ОТГОВОР: Ще се изисква системите да могат лесно да бъдат използвани в съответствие с новите регулации. В нашата Годишна декларация за посока на развитие Milestone Systems посочва сертифицирането по GDPR като един от основните ни приоритети за продуктово развитие през 2019 година. Процесът е в напреднала фаза, но все още не сме се ангажирали с официална дата за въвеждането му.

ВЪПРОС: С какво планирате да спечелите българските ИТ специалисти и те да изберат кариера в Milestone, вместо в друга компания?

ОТГОВОР: Днес пазарът на труда в България претърпява промяна, при която ИТ талантите са в позицията да избират. В Milestone винаги сме се стремили да наемаме най-добрите сред най-добрите и до момента служителите ни са се доказали като добри посланици. Това, което ни различава, е притежаваната от Milestone уникална култура, обусловена от скандинавския стил лидерство, при който основни ценности са откритостта и надеждността, както и фокусът върху хората. Инвестираме значително в нашите служители и в поддържането на фирмената културата.

При наемането на служители се фокусираме върху взаимния интерес: не само ние оценяваме кандидатите, но и самите те наравно оценяват нас като бъдещо място за развитие и изграждане на кариера. По време на интервютата се запознават с някои специалисти, с които биха работили в бъдеще, провеждат дискусионни разговори на технически теми в приятелска и позитивна среда. Стремим се към кратък и прост процес на подбор, уважавайки времето и усилия им.

Предлагаме и стажантска програма като част от по-дългосрочните ни усилия. Тя бе създадена преди две години с цел подпомагане на интензивния ни растеж и съответно е насочена към подготовката на талантите, които са необходими за бъдещия успех на организацията. Редица студенти работят като част от развойните екипи, учат се от най-добрите таланти в Milestone и така се превръщат в силен бъдещ развоен ресурс. Първите стажанти, които наехме преди две години, вече имат своето значимо място в екипите и дават своя принос за нашия успех.

И не на последно място, в Milestone не приемаме успеха си за даденост. Продължаваме да обръщаме специално внимание на облика ни като работодател и на начина, по който присъстваме на пазара, за да поддържаме бързия си растеж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *