post

А1 България, Българска телекомуникационна компания и Теленор България се сдобиха с разрешения за мобилни мрежи от пето поколение (т.нар. 5G). Това стана ясно от прес информация, разпространена от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Търгът за издаване на лицензи за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz се проведе на 6 април. Той е бил с тайно наддаване, но на практика трите участника и победители са известни. Това са трите национални телекома, подали заявления за участие в процедурата.

Трите разрешения са с национално покритие и са издадени за срок от двадесет години. Общата сума, която трите предприятия се предвижда да заплатят за ползване на предоставените честоти е в размер на 13 400 000 лева.

Търгът приключи успешно с разпределение на предвидения радиочестотен ресурс, съгласно правилата на тръжната процедура и предложените от участниците оферти. Разрешение за честотна лента 3600–3700 MHz получава А1 България ЕАД с предложена цена 4 700 000 лв. Честотна лента 3700–3800 MHz печели Българска телекомуникационна компания ЕАД с предложена цена 4 600 000 лв., а честотна лента 3500–3600 MHz получава Теленор България ЕАД с предложена цена 4 100 000 лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *