post

Повече от 21% от населението на Хърватия никога не е ползвало интернет. Според Индекса за дигитална икономика и общество на Европейската комисия това е много голяма изостаналост спрямо другите държави от ЕС.

Тези данни поставят страната на едно от последните места, 25-то, в класацията на Европейския съюз.

Що се отнася до средните данни за ЕС, 11% от гражданите или всеки девети жител на Европейския съюз никога не е ползвал интернет.

Ползването на социалните мрежи за делови контакти в Хърватия също е под средното за държавите от ЕС, а интернет-търговията се смята за едва прохождаща в сравнение с останалите европейски държави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *