post

Резултатите подчертават гъвкавостта и ефективността на бизнес операциите на Xiaomi

 

Xiaomi Corporation, позната най-вече със своите смартфони и интелигентен хардуер, свързан с платформата Интернет на нещата (IoT), обяви своите одитирани консолидирани резултати за годината, приключила на 31 декември 2023 г.

През 2023 г. общите приходи на Групата възлизат на 271,0 млрд. юана, а коригираната нетна печалба нараства със 126,3% и достига 19,3 млрд. юана. Увеличението на коригираната нетна печалба надхвърля значително пазарните очаквания и отбелязва второто най-високо ниво на рентабилност от включването на Групата към фондовата борса. Разходите за бизнеса с интелигентни електрически превозни средства (EV) и други нови инициативи са се увеличили до 6,7 млрд. юана (без разходите за компенсации на базата на акции, свързани с интелигентни EV и други нови инициативи, в размер на 0,8 млрд. юана за годината). През четвъртото тримесечие на 2023 г. общите приходи на Xiaomi нарастват за две поредни тримесечия, достигайки 73,2 млрд. юана, което е 10,9% увеличение на годишна база, а коригираната нетна печалба се увеличава с 236,1% на годишна база до 4,9 млрд. юана.

През 2023 г. Xiaomi следва своята ключова оперативна стратегия за “двойно акцентиране върху обхвата и рентабилността”. Тя също така отбеляза първата година на обновената корпоративна стратегия на Групата за интелигентна екосистема “Human × Car × Home”. Що се отнася до бизнес резултатите, през първата половина на 2023 г. се наблюдава ускорен ръст на печалбата, последван от тримесечно възстановяване на приходите през втората половина на годината. И двата показателя отразяват изключителната устойчивост на растежа и ефективността на бизнес операциите на Групата. По отношение развитието на екосистемата, Xiaomi представи новата си операционна система Xiaomi HyperOS и проведе събитие за представяне на технологията Xiaomi EV. Събитието за пускане на пазара на продукти от серията Xiaomi SU7 е насрочено за 28 март 2024 г., което ще обогати допълнително портфолиото на екосистемата на Групата.

Премиум усещането стимулира голямото търсене на флагман модели смартфони

В сегмента на смартфоните глобалните доставки на смартфони на Xiaomi през 2023 г. достигат приблизително 145,6 милиона броя, като годишните приходи от смартфони достигат 157,5 милиарда юана, а маржът на брутната печалба е 14,6%. По данни на Canalys Xiaomi запазва позицията си на номер 3 в световните доставки на смартфони в продължение на три последователни години. През четвъртото тримесечие на 2023 г. глобалните доставки на смартфони на Групата възлизат на 40,5 млн. броя, което е с 23,9% повече на годишна база.

Изправена пред силна пазарна конкуренция, Xiaomi продължава да внедрява технологични иновации и се ориентира към пазара на премиум смартфони. През 2023 г. средната продажна цена на смартфоните на Групата в континентален Китай се е увеличила с над 19% на годишна база. По данни на трети страни пазарният дял на Xiaomi в продажбите на смартфони в ценовия сегмент 4000-6000 юана в континентален Китай достига 16,9% през 2023 г., което е с 9,2 процентни пункта повече на годишна база. Класацията по продажби в същия ценови сегмент се повишава до №1 през четвъртото тримесечие. В континентален Китай делът на доставките на премиум смартфони на Xiaomi (модели с цени на дребно от или над 3 000 юана) представлява повече от 20% от общите доставки на смартфони на Групата за годината.

Като една от най-успешните китайски глобални марки, смартфоните на Xiaomi запазват стабилни позиции на световния пазар през миналата година. Според Canalys през 2023 г. доставките на смартфони на Xiaomi се нареждат сред първите три в 51 държави и региони в света и сред първите пет в 65 държави и региони в света. По-конкретно, доставките на смартфони на Xiaomi се класират на второ място в Близкия изток и на трето място в Латинска Америка, Африка и Югоизточна Азия, като пазарният им дял нараства във всички тези региони. Флагман смартфонът получава широко признание, благодарение на серията Xiaomi 14, която  предоставя отлично потребителско изживяване.

Новата оперативна стратегия на Xiaomi за “интеграция на позициите в магазините” дава резултат, като значително подобрява ефективността на физическите магазини за търговия на дребно. По данни на трети страни през цялата 2023 г. пазарният дял на Xiaomi в доставките на смартфони по офлайн канали в континентален Китай се увеличава до 8,4 %.

Броят на свързаните IoT устройства в платформата AIoT достигна рекордно високи стойности и получи широко признание на чуждестранните пазари

През 2023 г. приходите от продуктите на Xiaomi за Интернет на нещата (IoT) и лайфстайл възлизат на 80,1 млрд. юана, а маржът на брутната печалба е 16,3%, достигайки рекордно високо ниво. Към 31 декември 2023 г. броят на свързаните IoT устройства (с изключение на смартфони, таблети и лаптопи) в платформата AIoT на Xiaomi достига 739,7 милиона, което е с 25,5% повече на годишна база; броят на потребителите с пет или повече устройства, свързани с платформата AIoT (с изключение на смартфони, таблети и лаптопи), достига 14,5 милиона, което е с 25,3% повече на годишна база. През декември 2023 г. броят на ползвателите на приложението Mi Home на Групата нараства до 85,8 млн.

Xiaomi продължава да разширява възможностите за интелигентен живот, като постоянно печели световно признание. В същото време Xiaomi TV разви стратегията си за премиум усещане. Според All View Cloud през 2023 г. доставките на телевизори на Xiaomi се нареждат сред първите пет в световен мащаб. През 2023 г. интелигентните големи домакински уреди на Xiaomi поддържат висок темп на растеж на продажбите, като приходите им се увеличават с близо 40 % на годишна база. Доставките на таблети на Xiaomi в световен мащаб надхвърлят 5 млн. броя, което представлява увеличение с повече от 50% на годишна база. По-специално, годишните доставки на таблети на Xiaomi на чуждестранните пазари се удвояват на годишна база. В сектора на носимите продукти Xiaomi запазва водещата си позиция в бранша чрез разнообразни функции и богато продуктово портфолио. По данни на Canalys през 2023 г. доставките на смарт гривни на Xiaomi са на второ място както в континентален Китай, така и на световните пазари, а доставките на TWS слушалки са на второ място в континентален Китай.

Възприемане на сътрудничеството за стимулиране на устойчив растеж в сегмента на интернет услугите

През 2023 г. интернет услугите на Групата достигат рекордни стойности както по отношение на приходите, така и по отношение на маржа на брутната печалба, като приходите от интернет услуги достигат 30,1 млрд. юана, а маржът на брутната печалба на интернет услугите достига 74,2%. Благодарение на тези усилия, активните месечни потребители на Xiaomi (включително на смартфони и таблети) в световен мащаб и в континентален Китай достигнаха съответно 641,2 млн. и 155,6 млн.

В глобалните си партньорства Xiaomi прилага отворен подход, който отключва потенциала за монетизиране на бизнеса. През 2023 г. приходите от интернет услугите на компанията в чужбина се увеличават с 24,1% на годишна база до 8,4 млрд. юана, достигайки рекордно високи стойности и съставлявайки 28,0% от общите приходи от интернет услуги на Групата.

Тъй като Xiaomi продължава да оптимизира ефективността на платформата си, приходите от реклама на Групата достигат 20,5 млрд. юана, което представлява увеличение от 11,2% на годишна база. Заедно с напредъка на стратегията за премиум усещане на смартфоните, броят на активните и плащащи потребители на бизнеса с игри на Групата продължава да се увеличава, което стимулира приходите от игри да достигнат 4,4 млрд. юана през 2023 г., което представлява увеличение от 7,0% на годишна база.

Xiaomi си постави нови цели за периода 2020-2030 г. с ангажимент за инвестиции в основополагащи основни технологии, за да се превърне в лидер в областта на авангардните технологии в световен мащаб

През 2023 г. Xiaomi представи новите си цели за периода 2020-2030 г. Групата се ангажира с устойчиви инвестиции в основополагащи основни технологии и се стреми да стане лидер в развиващата се сфера на глобалните авангардни технологии. През 2023 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (R&D) на Xiaomi възлизат на 19,1 млрд. юана, което е с 19,2% повече на годишна база. Към 31 декември 2023 г. Групата има 17 800 служители в областта на научноизследователската и развойната дейност, което представлява 53% от общия брой служители.

На 28 декември 2023 г. по време на специално събитие за представяне на технологията Xiaomi EV, Xiaomi представи първия си продукт за електрически превозни средства – серията Xiaomi. По време на събитието бяха представени петте основни технологии на Xiaomi EV, които маркират ключа към успеха на новото технологично начинание на Xiaomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *