post

Кораловите рифове с огромната си придирчивост към смесицата от природни фактори, от които зависи живота им, се нареждат на челните места по бързина на загиване. Но колко важен може да бъде този проблем за нас? И влияе ли нашата дейност на хиляди километри?

В последните десет години климатичните промени стремглаво набират сила в публичното пространство. Излизат извън лекционните зали в университетите и започвата да навлизат в живота на хората. И без научна терминология вече е кристално ясно, че това, което извършваме като дейност оказва своето негативно влияние дори на огромно разстояние от нас. Посредством климата и водните ресурси всички ние сме свързани в една жива система, наречена планетата Земя.

Коралите съществуват от близо 60 млн. години и предпазват почти всички тропични брегове, като образуват естествена преграда между морето и инфраструктурната среда. Те поемат близо 97% от енергията, генерирана от вълните, ураганите и силните морски течения, като предпазват бреговата ивица от ерозия и материални щети за населението. Името им идва от гръцки и означава „цвете-животно“ и са жизненонеобходими за видовото разнообразие в океаните. Кораловите рифове са крехки и същевременно сложни съобщества, които притежават огромен естествен хабитат. Наред с мангрови дървета, морската трева и други субстрати, коралово-рифовите екосистеми поддържат повече от милион видове на единица площ от всяка друга морска среда (повече от 4000 вида риба, над 800 вида корали и хиляди други морски организми). Съхранението на тяхното биоразнообразие е изключително важен и ценен източник на микроелементи, влизащи в състава на голям брой медикаменти, лекуващи рак, артрит, бактериални и вирусни инфекции.

Тъй като всички ние живеем и съществуваме в пряка зависимост от останалите системи и видове, същото се отнася и за коралите. Здравите коралови рифове имат голям дял в икономическото развитие на заобикалящия ги регион, като осигуряват работни места и инвестиции, основно чрез туризъм и риболов.

Цялата статия можете да прочетете в сайта Climateka.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *