post

“Компютърна техника и технологии”, “Икономическа информатика”, “Автотранспортна техника” са трите най-търсени специалности при учениците след седми клас. Професионалното образование е първи избор при кандидатстване за над 62% от учениците, записани в професионалните паралелки и училища, съобщиха от просветното министерство.

В трите етапа на класиранията за кандидатстване след седми клас има данни за участвали 47 356 ученици. От тях 46 % са записани след първите два етапа на класирането и са класирани за трети етап в паралелки за придобиване на професионална квалификация.

В паралелките по новата професия “Приложно програмиране” вече са записани 515 ученици.

“До началото на учебната година ще бъдат готови типовите и училищни планове и учебни програми по всички специалности, по които е реализиран прием за учебната 2017/2018 г. Те са разработени от експертите в МОН с помощта на учители, университетски преподаватели и партньори от бизнеса. Това е само част от предвидените за разработване и внедряване над 2800 типови учебни планове, 6000 учебни програми по учебните предмети от професионалната подготовка и 320 изпитни програми за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Тази учебна документация ще бъде постоянно актуализирана и осъвременявана в сътрудничество с бизнеса, за да бъде адекватна на неговите потребности”, съобщиха от министерството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *