post

Ден на отворените врати за ученици и студенти ще се проведе на 12 декември от 10:00 до 16:00 часа в сградата на Института по електроника на БАН (бул. “Цариградско шосе” №72). Учените ще покажат ново поколение лазери и чрез демонстрационни модели ще докажат как законите на физиката намират приложение в различни области на човешкия живот.

В рамките на събитието посетителите ще видят как работи прибор, който измерва ъгъла на контакт между капка течност и различни видове повърхности. Изследователите ще дадат отговор на въпроса как светлината може да дава информация за здравословното състоянието на човешката тъкан и ще покажат  как се прави спектрален анализ на храни и напитки въз основа на тяхната флуоресценция. Гостите на института ще видят още и как робот прави промишлени детайли и как учените изследват свойствата на тези нови детайли. 

В програмата на Деня на отворените врати в Института по електроника са включени още и демонстрационни модели на тъканни матрици за приложение в имплантологията. Изследователите ще покажат как използват в работата си ефектите на пречупване, отражение на светлината и много други интересни за широката аудитория експерименти.

В Деня на отворените врати Институтът по електроника представя:

Лазерна аблация: възможности и приложения

Демонстрации на лазерна обработка с последно поколение лазери  – ст. 320

Кога се омокря една повърхност и кога капките върху нея се изправят? Демонстрация на работата с прибор, измерващ ъгъла на контакт между капка течност и различни видове повърхности – ст. 407

Взаимодействие на светлината с биологичната тъкан. Как тъканта поглъща и разсейва светлината?

Изследователите отговорят на въпроса как светлината може да даде информация за здравословното състоянието на тъканта – ст. Практикум

Как и защо свети храната?

Учените ще покажат как се прави спектрален анализ на храни и напитки въз основа на тяхната флуоресценция – ст. 118

Дистанционно изследване на атмосферните аерозоли и атмосферни аерозолни замърсявания – зала 301

Лазерно структурирани нови антибактериални повърхности

Ще бъдат направени демонстрации на нови повърхности, създадени чрез лазерна обработка за подобряване на антимикробните им свойства.

Ще бъдат подготвени демонстрационни модели от пластилин, онагледяващи прикрепването на клетките към структурираните повърхности. Учените ще дадат възможност на посетителите да наблюдават с микроскоп получените структури. Предвидени са експерименти, които онагледяват основните закони на отражение, пречупване и разсейване на светлината. – ст.004

Демонстрация на лазерно текстуриране със свръх-къси лазерни импулси върху повърхност от различни видове биосъвместими материали: стомана, титаний, керамични композитни материали и биосъвместими полимери

Наблюдение на получените структури с оптичен микроскоп – ст.004

Демонстрация на процесите на хидрофилност/хидрофобност върху листа от роза

Запознаване и демонстрация на модели на тъканни матрици за приложение в имплантологията

Демонстрация на ефектите на пречупване, отражение на светлината ст.004

Управляем термоядрен синтез и проекта ITER – зала 301

Получаване на нови материали с висока чистота чрез електроннолъчево топене и рафиниране на метали и сплави, рециклиране на метални отпадъци

Демонстрация на инсталация за електроннолъчево топене и рафиниране на метали и сплави – ст. 027

Моделиране и оптимизация на процеси при електроннолъчева обработка на материали зала 301

Синтез и приложение на двудименсионни материали-графен –зала 301

Изследване на микроструктури и твърдост на метални материали – ст. 119

Как робот прави промишлени детайли?

Демонстрация на изграждане на алуминиеви детайли от робот – ст. 003

Металографски изследвания

Микроскопски наблюдения на метални детайли – ст. 123

Изследване на микротвърдост

Учените показват как се работи с твърдомер – ст. 123

Биогенни железни оксиди и калъфни структури от Leptothrix sp. за приложение в нанотехнологиите – зала 301

Хексаферити – синтезиране, изследване и приложения в микровълнови устройства – зала 301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *