post

Sheldon Mey

Няколко бързи команди за деактивиране на тъчпада в Kubuntu 11.10 от терминала или Synaptiks

 

Нещо, което много ме дразни в иначе чудесния ми Dell i5 (Kubuntu 11.10, glade ефект и 2.4 GHz 🙂 е включеният по подразбиране тъчпад. Устройството е проектирано с добри намерения, но прекалената му чувствителност (или прекалената мудност на пръстите, човъркащи отгоре) го правят крайно неефективно – фокусът постоянно се губи, различни прозорци се активират и декативират при случаен допир, a най-малкият натиск на дланите може да запрати всяка текуща работа в електронното небитие.

Най-бързият начин да се изключи тъчпада е с команда от конзолата. Така той се изключва само за текущата сесия и при рестарт отново е на линия.

Стартирате конзолата (K меню -> Applications -> System -> Terminal или Alt+F2 -> Konsole) и пишете:

 

/* ако случйно инструмента не е инсталиран */

sheldon:~$ sudo apt-get install xinput

sheldon:~$ xinput set-prop 14 126 0

 

Стойностите, разбира се са за конкретната машина, но най-общо 14 е идентификатор на входното устройство, 126 – свойтството, което трябва да се промени (“статус-на-тъчпада”), а 0 – флаг за изключване. За да разберете точното ID на вашето устройство ползвайте командата

 

sheldon:~$ xinput list

⎡ Virtual core pointer                          id=2    [master pointer  (3)]

⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                id=4    [slave  pointer  (2)]

⎜   ↳ A4Tech USB Mouse                          id=12   [slave  pointer  (2)]

⎜   ↳ PS/2 Generic Mouse                        id=14   [slave  pointer  (2)]

⎣ Virtual core keyboard                         id=3    [master keyboard (2)]

↳ Virtual core XTEST keyboard               id=5    [slave  keyboard (3)]

↳ Power Button                              id=6    [slave  keyboard (3)]

↳ Video Bus                                 id=7    [slave  keyboard (3)]

↳ Video Bus                                 id=8    [slave  keyboard (3)]

↳ Power Button                              id=9    [slave  keyboard (3)]

↳ Sleep Button                              id=10   [slave  keyboard (3)]

↳ Laptop_Integrated_Webcam_HD               id=11   [slave  keyboard (3)]

↳ AT Translated Set 2 keyboard              id=13   [slave  keyboard (3)]

↳ Dell WMI hotkeys                          id=15   [slave  keyboard (3)]

 

 

От списъка търсете устройства с ключови думи “mouse”, “pointer”, “glidePoint”. В случая това е  PS/2 Generic Mouse с id=14. Командата, с която можете да откриете нужното свойство на тъчпада пък е:

 

sheldon:~$ xinput list-props 14

Device ‘PS/2 Generic Mouse’:

Device Enabled (126):   1

…..

 

Ползвайте или “Device Enabled” или по-лесното 126:

 

sheldon:~$ xinput set-prop 14 “Device Enabled” 0

sheldon:~$ xinput set-prop 14 126 0

 

Отново – 0 изключва тъчпада, 1 го връща обратно в активно състояние. За по-кардинално решение може да се ползва и мениджъра Synaptiks, макар за някои системи да има проблеми с драйвера за тъчпада.

 

May the source  be with you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *