post

Винаги при онлайн пазаруване имаме задължение да отбелязваме, че сме прочели общите условия и, че сме съгласили с тях. Четем ли ги или механично слагаме по една отметка и продължаваме към финализиране на покупките си? Важно ли е за нас като потребители да сме ги прочели и защо? Важно е, тъй като всяка онлайн покупка е вид договор, в който участват две страни. Едната страна е електронният магазин, в качеството му на доставчик на определени стоки, а от другата стране сме ние, в ролята ни на потребители. Сега ще ви запознаем с това какво представляват общите условия и каква информация може да намерим в тях.

Общите условия са разделени на 14 части. Първата част се нарича предмет и в нея е изнесена информация за фирмата – продавач. Най-общо тази информация съдържа точното наименование на компанията, така както е регистрирана по законов ред. Също така са написани контактите на трите важни органа, пред които ние, като потребители, имаме право да потърсим защита на правата си: Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.

Втората част на общите условия съдържа какви права имат потребителите на даден онлайн магазин. Третата част е детайлно представяне на стъпките при регистрация в онлайн платформата. Ако погледнем информацията, предоставена от Royalshop.bg, ще сме наясно, че като потребители имаме право да променяме своя основен електронен адрес, но и че сме длъжни да уведомим доставчика с електронно писмо преди да пристъп към промяната му в системата. В противен случай не може да търсим отговорност от него ако поръчаният нас артикул не бъде доставен на вече променения адрес.

Четвъртата част посочва стъпките, през които преминаваме за да сключим договор за покупко-продажба. Това още веднъж ни напомня, че с избирането на даден предмет в онлайн магазин, ние реално ставаме страна от договор. Съдържанието на последният е във фокуса на петата част от общите условия. Шестата част разглежда особените клаузи, които се прилагат спрямо нас, като потребители. Важно е да знаем, че като потребители имаме право след получаване на пратката, в 14 дневен срок, работни дни, да се откажем от сключения договор без да дължим обезщетение. Това право не важи за определени случаи, които също са описани в общите условия. Например, ако продуктът е изработен по индивидуална наша поръчка и се откажем, ние ще дължим обезщетение на продавача.

Седма част е посветена на изпълнението на договора. Важен момент тук е дали доставчикът се задължава да осигури необходимия сервиз на стоката или не. Добре е да сме наясно особено, ако купуваме техника.

Осмата част третира въпроса за защита на личните данни. Деветата част пояснява измененията и достъпа до общите условия. Десетата част касае условията, при които договорът може да бъде прекратен. Обявяването в несъстоятелност на една от страните по договора или при взаимно съгласие на страните, изложено в писмен вид са само част от възможностите.

Част 11 излага какви отговорности носи както потребителят, така и доставчикът на стоки и услуги, предлагани по електронен път. Посочва и от каква отговорност е освободен доставчикът.

Част 12 дава информация за гаранционното обслужване и по специално кога гаранцията губи валидност. Един от случаите, когато това може да стане е при опит за ремонт на техника в сервиз извън посочените от продавача. В тази част също има и информация за обезщетяването на потребителя.

В тринадесетата част потребителят ще се запознае как може да се откаже от вече закупена стока или ако тя е с дефект как може да бъде сменена. В част 14 са т.нар. други условия.

Веднъж запознати с общите условия несъмнено, ще можем информирано и адекватно да реагираме при онлайн пазаруването в качеството си на потребители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *