post

 

Репатриране означава връщане на нещо или някой на мястото от което произхожда. В този смисъл репатрирани могат да бъдат както хора така и вещи. Незаконно пребиваващи на чужда територия следва да бъдат връщани в държавата им по рождение. Вещи на хора също могат да бъдат връщани на техния собственик. 

 

Репатриран например може да бъде автомобил, който се намира на територията на чужда страна. В този случай става дума за връщане на превозното средство в държавата, в която живее неговият собственик. 

 

В България услугата репатриране или репатрак е възприето да се свързва най-вече с преместване на МПС от едно място на друго. Обикновено репатриране се налага на аварирало превозно средство, на неправилно паркирано или при произшествие на пътя. Често репатрирането се възприема като принудително действие, тъй като “паяците неуморно следят за нарушители на правилата за паркиране и вземат съответните мерки. 

 

Не бива обаче да се пренебрегват ползите от репатриране в случай на авария или пътно произшествие. В случая репатрирането е част от денонощната пътна помощ, която се оказва с цел превозното средство да не пречи на движението и да помогне на изпадналите в беда хора. 

 

Как се процедира?

 

Необходимо е да се избере фирма, която извършва подобна услуга, да се прозвъни с подробно описание на случилото се. Служител пристига на мястото на инцидента и ако е компетентен да отстрани повредата, го прави. Ако няма такива умения или липсва необходимата техника и консумативи / като гума, джанта и т.н/, единственото което прави е да отстрани автомобила от пътя и да го превози чрез съоръжение за целта, а не на собствен ход. 

 

Понякога услугата репатриране включва и превоз на автомобили, закупени току що от автокъща до мястото където ще престоят преди да преминат през КАТ за регистрация. Ако човек е много зает може дори да ангажира фирмата с опцията да регистрира или пререгистрира превозно средство. Услугата репатриране е доста широкообхватна и носи големи предимства на хората, които не са запознати или са прекалено заети за да го направят сами. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *