post

Компанията „Булпрос Консултинг“ АД, ориентирана към предлагането на услуги и решения с фокус върху мобилност и съвместна работа в корпоративна среда, облачни технологии, големи данни и аутсорсинг, получи  сертификат за инвестиция клас „А“. Инвестиционният проект на компанията предвижда разширяване на дейността в две основни насоки – предоставяне на услуги по разработване на софтуер и по проектиране и разработване на потребителски мрежи и системи, както и кол-центрове. Инвеститорът ще ползва редица насърчителни мерки по ЗНИ, които включват индивидуално административно обслужване при съкратени срокове, финансова подкрепа за обучение за придобиване на професионална квалификация на лицата, заемащи новоразкритите работни места, както и частично възстановяване на задължителни осигурителни вноски за тези служители. Очаква се да бъдат разкрити 1085 нови работни места за висококвалифицирани IT специалисти. Общата стойност на планираната инвестиция е 3 054 000 лв.

„Булпрос Консултинг“ заема 12-та позиция в ранкинга на „Делойт“ за 50-те най-бързо растящи компании в Централна Европа за 2015 г. Планираните нови работни места ще бъдат за висококвалифицирани специалисти, благодарение на които се повишава създаваната в икономиката ни добавена стойност.

Управляващият съдружник на „Булпрос Консултинг“ АД Йордан Гинев посочи че целта на фирмата е да увеличи с още 1000 служителите, които имат към момента. „Фокусирали сме се основно върху IT технологиите и в сферата на обслужването на клиенти, както и върху изработването на собствени продукти“ допълни Гинев.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *