post

Млада компания, специализирана в IoT хардуерни и софтуерни разработки, стартира днес пилотно в София мрежа за Internet of Things приложения. Столицата ще е един от първите градове в Европа, покрити изцяло от мрежа от типа LoRaWAN и първият с толкова широко покритие на 802.15.4. 6lowpan.io е основана от български хардуерни и софтуерни инженери, живеещи в САЩ, Испания и България и разработва хардуер и софтуер, имащ амбицията да свърже всички текущи мрежови протоколи в IoT света.

Приложението на новата мрежа е изключително широко и може да послужи за оптимизация на услуги и дейности в различни сфери. Така например, при здравните услуги мрежата може да служи в помощ на възрастни и трудно подвижни хора – за наблюдение на здравното им състояние, за изграждане на система за автоматично уведомяване и напомняне за лекарства, рецепти, паник бутони и други; за осъществяване на двустранна връзка между пациенти и болници.

В сферата на спорта комбинацията от BLE и LoRaWAN дава възможност за постоянна свързаност към системи за спорт без нуждата от телефон. Мрежата ще може също да наблюдава състоянието на градовете: замърсяването на въздуха, температурата, уличното осветление, сигурността, транспорта и други. Тя ще може също да предоставя свързаност между сгради и доставчици на вода, ток, топлинна енергия, създавайки т.нар. Smart grid.

Платформата ще може да бъде от полза и в селското стопанство, предоставяйки нови методи за наблюдение на почвата, влажността, състоянието на реколтата, автоматизираното напояване, наторяване и т.н. Приложенията й включват още digital signage – системи с известяване от типа цифрови надписи: спирки, натоварване на транспортни артерии, температура и т.н.; комунални услуги – автоматизирано отчитане на ток, вода, топлинна енергия; aвтоматизирани сгради и домове – комуникация между свързания гражданин и заобикалящата го среда.

В основата на софтуера на 6lowpan.io стои операционната система Linux и мрежовата технология IPv6, а за да осигури поддръжката, надеждността и свързаността, компанията използва компресионната технология 6lowpan.io. Хардуерът, разработен от стартъпа, осигурява лесна и бърза интеграция между основните три протокола в IoT света: BLE (bluetooth low energy) за мрежи от много близко разстояние; 802.15.4 за мрежи от средно разстояние и LoRaWAN за мрежи на големи разстояния.

„Първоначално идеята ни беше да съберем две технологии (BLE и 802.15.4) и да ги накараме да говорят общ език. За целта използвахме протокол, известен като 6lowpan.io или стандартния IPv6, но адаптиран за мрежи с много ниска консумация на енергия, работещи предимно на батерии и много близки разстояния” – споделя как се е зародила идеята един от основателите на компанията Илиян Стоянов – „В последствие добавихме и технология за много големи разстояния известна като LoRaWAN и така събрахме в един хардуер 3 различни мрежови протокола, осигуряващи различни нива на свързаност и ги накарахме да работят заедно през IPv6”, допълва той.

В основата на технологичните решения на 6lowpan.io, освен лесната поддръжка и ниската цена, определящ фактор е и консумираната енергия. И трите мрежови протокола са известни с изключително ниската си консумация на енергия и осигуряват непрекъсваема свързаност с обикновени батерии от няколко месеца до няколко години, което отговаря на мисията на компанията не само да оптимизира консумацията на енергия, но и да намали въглеродния отпечатък. В същото време софтуерният подход на 6lowpan.io дава възможност за лесна интеграция с аналитични платформи и такива с изкуствен интелект като IBM’s Watson, Microsoft’s IoT Azure cloud и Autodesk Fusion Connect.

6lowpan_logo_400x400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *