post

364 компании работят в аутсорсинг индустрията в България. 42 000 души са заетите в сектора, като се очаква броят им да достигне до 64 000 души през 2020 г. Аутсорсинг индустрията, както информационните и комуникационни технологии и автомобилният клъстер в последните четири години се превърнаха в двигателя на индустриализацията на България.

Това каза президентът Росен Плевнелиев при откриването на годишната конференция на Европейската аутсорсинг асоциация за 2016 г. в София. Форумът се организира за първи път в България. През 2015 г. страната ни беше обявена за аутсорсинг дестинация на годината.

Президентът посочи още, че тенденциите показват, че аутсорсингът има потенциала да увеличи обхвата си и да се наложи като още по-разпространена бизнес практика през следващите пет години.

Приходите на компаниите в аутсорсинг сектора у нас растат и съставляват 3,4 процента от БВП на страната. 1,4 млрд. евро се генерират като приход от българските аутсорсинг компании, целта е оборотът да се удвои до 2020 г., отбеляза още Плевнелиев.

Според проучване на Националната аутсорсинг асоциация на Великобритания 70 процента от организациите ще разширят обхвата на аутсорсинг бизнеса си през следващите години, 35 процента ще постигнат съществено разрастване на бизнеса си.

Министърът на икономиката Божидар Лукарски каза, че най-сериозният риск в средносрочен план за аутсорсинг отрасъла в България е наличието на квалифицирана работна ръка. При наблюдаваните темпове на растеж и увеличаващите се заети в сектора броят на подходящите за работа кадри става все по-дефицитен, посочи Лукарски.

Той заяви, че начинът за излизане от тази криза в пазара на труда е дуалното обучение. Въвеждането на дуалната система на обучение, адаптирано за условията за българската икономика, може да се разглежда като потенциална ефективна мярка наред със стимулирането на предприемачеството за насърчаване на младежката заетост, каза министър Лукарски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *