post

Тази седмица беше извършена дезинфекция на летището във Варна със специален нанотехнологичен препарат срещу Covid-19.

С препарата, в чиято основа са нанотехнологиите, са третирани всички контактни повърхности на територията на летището.

Чрез новата технология се образува микроскопичен, невидим за човешкото око слой, на който се изгражда структура с милиарди шипове, които са положително заредени. Всички бактерии и вируси, които попаднат върху него, умират. Третирани веднъж с нанотехнологичния препарат, повърхностите остават защитени от вируси повече от година.

Предстои същата дезинфекция да бъде извършена и на летището в Бургас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *