post

Днес науката знае за стотици отмрели езици, които отдавна не се говорят от никого и дори нямаме представа как се превеждат думите в тях. Екип изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) възнамерява да разгадае тайната на тези древни езикови системи, използвайки една от най-перспективните технологии днес – изкуствения интелект.

Учените, които работят към Лабораторията по Компютърни науки и изкуствен интелект (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory – CSAIL) на MIT са създали умен софтуер, специализиран в това да разшифрова такива езици. Нещо повече, те са убедени, че техният изкуствен интелект ще може да се справи дори и ако не са налични никакви други знания за начина, по който даден език се съотнася с други.

Става въпрос все пак за изгубени езикови системи, от които съществуват писмени записи. Проектът се базира на предположението, че всички езици се развиват по определени лесни за прогнозиране начини и съответно може да се създаде общ алгоритъм за разшифроване. Целта е по този начин той да може да разпознае думи от непознат език и да ги свърже с техните еквиваленти от някой от съвременните.

Екипът зад проекта вече е използвал своя изкуствен интелект, за да идентифицира иберийски език, който е използван от населението на Западна Европа от 7 до 1 век преди Новата ера, но днес вече никой не го говори. Учените се надяват в бъдеще технологията да позволи и разчитането на много по-стари изгубени езици.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *