post

Нерядко се водят дебати за това дали изкуственият интелект (AI) е добър или лош по своята същност. Според някои, всичко зависи от конкретната ситуация. А студенти от Оксфордското бизнес училище Said са решили да отговорят на този въпрос, като са организирали дебат с… действителен изкуствен интелект.

Какъв е неговият отговор?

„Изкуственият интелект никога няма да бъде етичен“, посочва самият той по време на дебата. „Това е инструмент и като всеки друг инструмент се използва за добро и лошо. Няма такова нещо като добър AI, само добри и лоши хора”, обяснява още технологията.

Експериментът е проведен с Megatron Transformer на технологичната компания Nvidia, който е обучен чрез повече цифрово писане и съдържание, отколкото човек може да срещне през живота си, четейки цялата Wikipedia, милиони новинарски статии и много други.

Струва си да се отбележи, че много разновидности на изкуствения интелект могат да дадат различни отговори в зависимост от контекста и израза и този дебат не е изключение. Първоначалният отговор на AI по време на дебата е бил, че технологията е неутрална и е просто инструмент, който хората могат да използват за добро или за лошо. Но след това екипът го е помолил да даде и противоположна гледна точка, което е довело до заключението, че изкуственият интелект не е етичен.

Така или иначе, това, че Megatron може да излезе с логични аргументи и от двете страни на дебата, може би просто потвърждава една по-обща идея. А именно, че технологията може да бъде добра или лоша в зависимост от контекста и че е желателно да мислим дълго и внимателно за последствията, ако ѝ дадем твърде много възможности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *