post

Министърът на индустрията и науката в Австралия Ед Хюсик обяви, че е възможно творците и издателите в страната да получават плащания, ако тяхната работа се използва за обучение на платформи за изкуствен интелект. Той предупреди, че бързият растеж на AI може да засегне креативните професии и призовава индустрията да вземе предвид последствията.

Правителството на страната разглежда какви ще са последствията за авторите на съдържание от генеративните услуги, базирани на изкуствен интелект, като ChatGPT и Dall-E. От своя страна, филмови и звукозаписни студиа по целия свят призовават за лицензионни споразумения за използването на тяхната работа.

Правителството също така призна, че новинарските издания и други създатели на съдържание също търсят компенсация за използването на тяхната работа за целите на изкуствения интелект. Хюсик подчерта, че въпросът за авторските права върху съдържанието, използвано за обучение на AI, е сложен и изисква задълбочено разглеждане.

Той добави, че правителството е ангажирано със защитата на интересите на творците и издателите, като същевременно подкрепя иновациите в областта на изкуствения интелект. Министърът призова за широк диалог между всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че бъдещите решения отговарят на нуждите на всички участници в процеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *