post

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с Българската академия на науките, ще организира специално събитие през месец януари 2020 година, в което представителите на българския бизнес ще могат да се запознаят с последните достижения на БАН в сферата на иновациите.

Това стана ясно по време на среща между изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков и председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски, Марин Пандев, председател на Единния център за иновации към БАН, и гКостадин Ганев, зам.-председател на БАН.

Двете в страни в срещата се обединиха около мнението, че развитието на компаниите може да бъде подпомогнато от научния подход на БАН, като по време на събитието ще бъдат представени иновационните разработки на Единния център, дастигнали ниво за въвеждане в бизнес структура.

Единният център за иновации към БАН има широкообхватна дейност, свързана с предоставяне на информация за кандидатстване по Европейските структурни фондове и Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“ и в подпомагането на подготовката и изпълнението на проектни предложения.

Центърът осъществява делови контакти в страната и чужбина в областта на иновациите и трансфера на приложни научни изследвания и насърчава създаването на делови контакти „наука – бизнес“, като информация за тези дейности ще бъде представена по време на събитието в началото на 2020 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *