post

 

С напредването на технологиите, се налагат и създават нови методи и стратегии на работното място. Това от своя страна налага на работодателите и служителите да се адаптират в съответствие с тези промени по отношение на знания, умения, ценности и способности. А един от най-добрите начини за подобряване на знанията и уменията е чрез бизнес обучения. Предоставянето на служителите на подходящо и последователно обучение може да помогне на компаниите да подобрят ефективността и да увеличат резултатите на работното място. Какво обаче е значението на обучението на служителите и какви са потенциалните ползи?

Обучението е важно, тъй като представлява добра възможност за служителите да разширят своята база знания и да подобрят своите работни умения, за да станат по-ефективни на работното място. Въпреки разходите за обучение на служителите, възвръщаемостта на инвестициите е огромна, ако е последователна.

Има няколко причини, поради които е важно работодателите да инициират програми за обучение на своите служители. Такива са:

Подобрява уменията и знанията

Програмите за обучение на служители спомагат за подобряване на знанията и уменията им, за да съответстват на различните промени в съответната индустрия. Тези подобрения ще повлияят положително на производителността на работниците, което може да увеличи печалбите и ефективността на организацията. Някои от нещата, които служителите могат да научат чрез обучение, включват трудова етика, човешки отношения и безопасност.

Отговарят на препоръките за оценка на ефективността.

Когато оценките на работата на служителите в организацията предполагат необходимост от подобрение по даден предмет или умение, могат да се организират програми за обучение на членовете на персонала, които да помогнат за удовлетворяването на това изискване. Следователно обучението може да се справи с идентифицирана проблемна област и да работи за решение.

Подготвя служителите за по-високи отговорности.

Програмите за обучение могат също да помогнат за подготовката на служителите, които преминават на по-високи позиции и поемат повече отговорности в организацията. Тези програми ще им помогнат да усвоят уменията, необходими за ефективно функциониране на новите позиции. Например, те могат да бъдат обучени в лидерски умения или в специфичен софтуер, който ще използват в новата си роля.

Обучението показва на служителите, че са оценени.

Внедряването на програми за обучение на работното място ще помогне на служителите да се чувстват значими, защото компанията инвестира в тях. Давайки им платформа за придобиване на нови умения и способности, служителите се очаква не просто да станат по-добри, но и да се чувстват като по-продуктивни членове на организацията.

Тества се ефективността на нова система за управление на изпълнението.

Програмите за обучение на служителите помагат на организацията да тества ефективността на една нова система за управление, която ще помогне на HR отделът да установи по-ясни очаквания за изпълнение. Използването на тези системи за обучение на служителите ще засили необходимостта от постигане на целите и ще им помогне да разберат по-добре какво се очаква от тях.

 Подобрява ИТ и компютърните умения.

Програмите за обучение помагат на служителите да се запознаят с конкретни компютърни умения и ИТ специфики, като използването на нов клас софтуерни системи. Компаниите могат да обучават служителите си да придобиват нови умения, да редактират данни, за да осигурят по-цялостно разбиране за технологиите и да подобрят ефективността на работното място.

Има много различни категории обучение, които служителите могат да проведат на или извън работното място, включително:

 

Обучение по мениджмънт

Служителите могат да преминат различни нива на обучение по мениджмънт, когато са повишени на ръководни длъжности в дадена организация. Подобен тип обучение има за цел да ги подготви за допълнителните по-високи отговорности, които ще имат в организацията.

Обучение по продажби

Служителите, особено тези в индустриите на продажбите и маркетинга, може да се наложи да преминат обучение по продажби, за да подобрят уменията си за продажба и маркетинг на продукти и услуги на компанията.

 

Обучение на работното място

Когато служителят за първи път започне работа във фирма, той може да получи обучение на работното място, което ще му помогне да научат какво се очаква от него, както и работните умения, необходими за новата им позиция.

Наставническа схема

Понякога, особено в случаи на служители от начално ниво, може да се наложи те да работят при опитен ръководител или мениджър, за да научат повече за работата си и да получат предварителен опит за работа в организация.

Вътрешно обучение

Повечето организации провеждат различни нива вътрешно обучение за своите служители. Единият вариант е опитни членове на една организация да служат като фасилитатори, а друг е да се привлече външен обучител, който да помогне на обучаващите се служители или мениджъри и  да ги научи на специфични умения или способности.

 

Все пак, за да са сигурни в качеството и в ефекта от едно обучение, работодателят е добре да се обърне към компания, която да му предостави професионален коуч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *