post

Интернет на нещата (IoT) променя света около нас с безпрецедентна скорост, движейки всичко – от умни домове до умни градове. В същото време анализаторите не очакват в близко бъдеще забавяне на темповете на развитие. Според прогнозите на IDC световните разходи за IoT ще надвишат 1 трилион долара през 2022 година. Възприемането и броят на IoT устройствата продължава да се увеличава, а с това и рискът от киберпрестъпления.

Въпреки че в следващите 10 години ще се наблюдава развитие на технологиите, които подкрепят развитието на по-умни и свързани градове, основното притеснение е способността да се изградят надеждни решения за сигурност, особено що се отнася до градското планиране и развитието на публични места.

„Местата на открито стават също толкова свързани, както и закритите, и увеличеният надежден достъп предоставя повече стратегически бизнес предимства и възможности за местните райони. Повишеният брой на свързани устройства обаче ще доведе до по-широк пейзаж на заплахите – затова мениджърите, занимаващи се с мрежи, се нуждаят от правилни инструменти за надзор и защита на дигиталните инфраструктури при нарастването им растат в градовете“, коментира Нийл Пател, директор „Маркетинг и бизнес развитие“ за Европа в D-Link.

Сериозни инвестиции отчитат нови инициативи като WiFi4EU в редица държави в Европа с цел по-нататъшно развитие на интернет свързаността на публични места. Подкрепена от възможностите на цифровия единен пазар, инициативата ще създаде пейзаж, където хората и бизнеса ще могат безпроблемно да се наслаждават на предимствата на сигурната свързаност.

Тъй като правителствата и предприятията продължават да прилагат политики, чрез които да направят умните градове още по-умни, наличното управление на мрежите става все по-критично. Правителствата желаят да намалят емисиите и трафика чрез използване на умни светофари и IoT мониторинг на пътищата, базирани на подходящи свързани услуги и стабилни решения за сигурност, които са основа за поддържане на обществената и личната защита и сигурност.

Решенията за свързаност са все по-необходими на всички обществени места – от здравни центрове до музеи, както и в повечето градски среди, като например в паркове или по пътищата с цел контрол на замърсяването и управление на трафика. За целта е необходимо да се използва подходяща инфраструктура и хардуер за управление на големи потоци от данни в реално време, каквито умните градове изискват, за да функционират. Умните, стабилни и устойчиви решения стоят в основата на поддържане на сигурността, в увеличаващите се свързани публични и частни пространства.

При нарастващата скорост на приемане на IoT устройствата се повишава обаче рискът от атаки на киберпрестъпници. Насърчаването на иновации може да доведе до непредвидени рискове като резултат от лоши практики в киберсигурността. Производителите и индустриалните асоциации трябва да работят заедно с цел да усъвършенстват решенията за сигурност и да оборудват организациите с инструменти, които са им необходими да поддържат мрежата безопасна.

Вградените функции за сигурност са важни за IoT технологиите, разгърнати в умните градове – от базовата инфраструктура като рутери и Wi-Fi точки до по-широките технологични решения за наблюдение. За правителствата и предприятията е от ключово значение да имат възможност да създават безопасни и надеждни мрежови среди, използвайки възможностите за оторизация и криптиране, заложена в продуктите от самото начало.

Възможността за 24-часово наблюдение на мрежите е от основно значение за намаляване на риска и поддържане на практики за киберсигурност, позволявайки отдалечено конфигуриране, мониторинг и автоматизирано управление. Иновативният софтуер от серията D-Link Nuclias например предоставя на специалистите по мрежи гъвкаво и практично решение, което се вписва в множество среди. За разлика от по-малките организации, за които има сравнително лесни готови мрежови решения, при по-големите организации, които изискват сериозни функционалности и контрол от край до край, Nuclias е подходящото решение, което притежава гъвкавостта да се развива, отстранява проблеми и дава отчети за мрежовата дейност бързо и лесно.

Множеството свързани IoT устройства са в разнообразни форми и размери и решенията за свързаност трябва да предлагат една и съща гъвкавост. Независимо дали са вътрешни или външни, публични или частни пространства, всички изискват решения за свързаност, които са бързи и лесни за изпълнение. Точката за достъп на D-Link, съвместима с Nuclias – Wireless AC2600 Wave 2 Access Point, например може да бъде конфигурирана и готов за използване почти навсякъде, от обширни обществени пространства до корпоративни сгради и офиси.

Днес е времето, когато можем да започнем свързването на средата, в която живеем, за създаването на наистина умни градове. И тъй като публичните и частните пространства повишават свързаността, която предоставят, организациите все повече ще се нуждаят от подходящи цифрови услуги и ефективни решения, за да осигурят видимост и поддържане на мрежовата сигурност като цяло.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *