post

Европейският парламент (ЕП) одобри мащабен закон за регулиране на изкуствения интелект (AI), почти три години след като проектоправилата бяха предложени за първи път. Той има за цел да защити “основните права, демокрацията, върховенството на закона и устойчивостта на околната среда от високорискови ИИ, като същевременно стимулират иновациите и утвърждават Европа като лидер в тази област”.

Законодателството все още не е влязло в сила. То все още подлежи на юридически и лингвистични проверки, а Европейският съвет трябва официално да го приложи.

ЕС забранява практики, които според него ще застрашат правата на гражданите. “Системите за биометрична категоризация, основаващи се на чувствителни характеристики” ще бъдат забранени, както и “нецеленасоченото извличане” на изображения на лица от записи от видеонаблюдение и от интернет за създаване на бази данни за разпознаване на лица.

Други приложения, които ще бъдат забранени, включват социално оценяване; разпознаване на емоции в училищата и на работното място; и изкуствен интелект, който “манипулира човешкото поведение или се възползва от уязвимостите на хората”.

Ще бъдат забранени някои аспекти на прогнозната полицейска дейност, т.е. когато тя се основава изцяло на оценка на характеристиките на някого (като например извод за сексуалната му ориентация или политическите му възгледи) или на профилирането му.

Въпреки че Законът за ИИ като цяло забранява използването от правоприлагащите органи на биометрични системи за идентификация, то ще бъде разрешено при определени обстоятелства с предварително разрешение, например за подпомагане на намирането на изчезнал човек или за предотвратяване на терористична атака.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *