post

Това предвижда проект за промяна на Закона за електронното управление, който вече е публикуван за обществено обсъждане. Новината съобщи министърът на електронното управление Божидар Божанов в профила си във Фейсбук.

В проекта на изменение на Закона за електронното управление се предвижда още отпадане на удостоверенията, с чието пренасяне гражданите са куриери на администрацията. “Въвеждаме правно уеднаквяване на служебно събраната информация с удостоверение, което се изисква по закон, така че администрациите да са спокойни, че са спазили изискванията на специалните закони, по които работят. Паралелно с това осигуряваме гаранции на общините, че приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет” – посочва министърът.

Сред останалите предвидени промени и изменения са:

– електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления – ще можем да посочим в системата за сигурно електронно връчване, че сме съгласни всичко да ни се връчва по електронен път. Това ще спести разходки до администрации, само за да ни бъде връчен акт или фиш.

– обща забрана за въвеждане с подзаконов акт на стикери и други физически носители на данни за обекти, които са вписани в регистър. С тази промяна, например, стикерът за годишен технически преглед ще стане незаконен, тъй като е въведен с наредба.

– намаляване на таксите за административни услуги, когато те се предоставят по електронен път. Това изменение има два аспекта – първият е, че има допълнителен стимул за използване на електронни услуги, а вторият е, че моделът с посредници при заявяване на услуги ще бъде по-устойчив, тъй като посредникът ще може да приспада разликата в таксата на гише и по електронен път. Посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който има офиси в близост до гражданите, включително в отдалечени населени места. Така дори тези, които не използват информационните технологии ще бъдат улеснени, защото няма да се налага да пътуват до областен град или до другия край на страната, за да заявят административна услуга.

– задължение за служебно предоставяне на информация за лица извън администрацията, които участват в административното обслужване. За да може администрацията служебно да проверява наличие на партида за вода или ток, нотариално пълномощно и други документи, които в момента се налага да разнасяме.

– задължение за водене на регистри в електронен вид, вкл. чрез система за централизирано управление на регистри – нормата влиза в сила след година и половина, като в този срок системата трябва да е готова, а всички тетрадки, ексели и стари системи да бъдат мигрирани към нея.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *