post

Европейската комисия даде начало на програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани. Програмата цели да подкрепи прехода на региона към цифровата икономика и да направи достъпни за всички негови граждани ползите от цифровизацията, като ускорен икономически растеж, повече работни места и по-добри услуги.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел посочи, че гражданите от региона на Западните Балкани могат в пълна степен да се възползват от предимствата на бързото и неизбежно цифрово преобразуване на света, предава БНР.

“Девет милиарда евро бюджет, за да отправим силен сигнал към нашите граждани колко важни са ни техните умения, за да имат перспективи за работа. Колко важна ни е киберсигурността – от личните данни до критичната инфраструктура”.

Европейската комисия и министрите от Западните Балкани се ангажираха да инвестират в широколентовата свързаност, в цифровизирането на промишлеността, да стимулират научно-изследователската дейност и иновациите.

Мария Габриел обясни как цифровата програма за Западните Балкани само за четири месеца се е превърнала от намерение в конкретнидействия и проекти: “Проекти, които ще обхващат както стажове за младите хора, така и мерки в областта на киберсигурността, така и дигитални-инфомационни хъбове, така и много повече модернизиране на публичната администрация и повече инвестиции за свързаност. По време на тези двудневни дискусии ще бъдат поставени важни теми като изкуствения интелект. Тук ясно отстояваме наш общоевропейски подход в чийто център се намира човекът, който управлява и контролира процеса. За нас изкуствения интелект не е само засилване на технологичния капацитет, а това са важни въпроси като въздействието върху пазара на труда, работните места и етични и правни въпроси”.

Българският еврокомисар посочи още съдържанието на Пътната карта за цифровизацията като подчерта, че от юли следващата година изпълнението започва с намаляването на цените за обмен на данни, след което процесът ще продължи с гласовите разговори и след това с текстовите съобщения. Цените за роуминг обаче изцяло ще отпаднат едва след присъединяването на тези държави към ЕС:

“Първите мерки ще бъдат още това лято. Те са по-скоро свързани с мерки за прозрачност, антишокови мерки, или ще имаме оферти от страна на оператор спрямо държави от този регион”.

Регионално политическо споразумение за цените на роуминга има с четири от страните от Западните Балкани. Извън него все още са Албания и Косово, но съвсем скоро и с тях ще бъде постигнат напредък.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *