post

IT индустрията е от съществена важност за България. Тя генерира висока добавена стойност в страната, а и в много голяма степен формира възможности за повишаване на трудовата заетост. Към момента темповете на ръст на сектора са добри. Това каза Антон Тодоров, директор бизнес развитие на A Data Pro, в предаването „В развитие“.

Тодоров припомни, че имаше тенденция IT компаниите да са съсредоточени в столицата, но посочи, че към момента се наблюдават и множество компании, отварящи офиси в различни градове в страната.

„Съсредоточаването на компаниите от IT сектора в столицата не беше случайно. Все пак най-много кадри на пазара на работна ръка има именно там. В допълнение към това са и множеството университети, които подготвят нови кадри. Тази тенденция към момента е прекъсната. Компаниите не са съсредоточени само в София, а и в малките градове. Водещото при избор на град е работният му потенциал. Добър работен потенциал има не само в София“.

Според госта привличането на кадри в IT сектора може да се постигне и чрез преквалификация на служители, заемащи работни места извън него. Вариант е и представянето на България като място с добри възможности в тази сфера пред хора, напуснали страната, с цел завръщането им, добави той.

„Тези варианти изискват инвестиции и обучение, но са подходящи и може да сработят“.

Експертът посочи, че в България има множество чуждестранни инвестиции в сектора. Той поясни, че те са както в създаването на нови компании в страната, така и в преместването на конкретни дейности на компании.

Средата за стартъпи в България Тодоров определи като „изключително динамична“ през последните години и с много възможности за добри инвеститорски решения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *