post
  • Все повече градове в ЕС стават „автентични“. Досега към мрежата са се присъединили Миконос и Солун (Гърция), София и Пловдив (България), Банска Бистрица (Словакия) и Мадрид (Испания).
  • Мрежата на автентичните градове е ангажирана с борбата срещу фалшифицирането и насърчаването на бизнес практики за защита на местната икономика сред гражданите и посетителите.

На 4 април 2022 г. в Солун се проведе среща на шестте града в ЕС, част от  мрежата на автентичните градове Authenticities, на която бяха обсъдени актуалното състояние на мрежата, текущите действия и следващите етапи в дейността ѝ. Това бе първата среща на всички „автентични“ градове от създаването ѝ през 2020 г. Представители на националните служби за интелектуална собственост и заинтересованите страни от участващите държави от ЕС, както и от градовете членки, взеха участие в дискусиите и потвърдиха ангажимента си към мрежата за удостоверяване на автентичността и подпомагането на нейното разрастване. Срещата на „автентичните“ градове има за цел да създаде солидна платформа за обмен на идеи и диалог между различните заинтересовани страни и да привлече нови участници в мрежата.

„По време на срещата отбелязахме сертифицирането на шестте автентични града и споделихме информация за техния опит.  Надяваме се, че това ще спомогне за изграждането на чувство за общност между сертифицираните автентични градове, така че те да могат да се учат едни от други и да спомогнат за изграждането на истинска европейска мрежа на сертифицираните автентични градове, в която да се споделят най-добри практики и се създават нови полезни взаимодействия. Фалшифицирането и пиратството са заплаха за нашата икономика и излагат гражданите на нискокачествени и опасни стоки. Чрез непрекъснатото сътрудничество можем както да анализираме проблема, така и да работим за намирането на възможни решения. С автентичните градове ние ще положим основите на този процес на местно равнище“ — заяви изпълнителният директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) Кристиан Аршамбо.

Какво представляват автентичните градове – Authenticities?

Близо 1 от всеки 10 европейци (9%) заявяват, че са били подведени да закупят фалшификат. В държави като България този брой е дори по-висок (19%). Градовете в ЕС,  част от мрежата на автентичните градове, участват заедно в борбата с фалшификатите (дрехи, парфюми, чанти, играчки и други) чрез кампании за повишаване на осведомеността, насочени към широката общественост и компаниите, както и чрез обучения на местните правоприлагащи органи. С тези действия мрежата прави сертифицираните автентични градове по-здравословни, по-богати, по-безопасни и по-екологични.

Автентичните градове работят по редица инициативи за повишаване на осведомеността през цялата година. Ето няколко примера за минали и бъдещи дейности:

Солун (Гърция), градът домакин на годишната среща на автентичните градове през 2022 г., предприе редица дейности за популяризиране на каузата. Освен плакати и банери на автобусни спирки, административни сгради и много други обществени пространства, градът осигури места за излъчване на видеоклипове, реклама в пресата и кампании в социалните мрежи. Освен това автентичните градове участваха в Международния панаир и коледните празненства през 2021 г. в Солун, а на 3 април тази година — и на градските игри „Търсене на истината в Солун: играта на един съвременен град“.

Миконос (Гърция) понастоящем провежда рекламна кампания на обществени места, включително на летището. Кампанията ще се засили през лятото на 2022 г.

София и Пловдив (България) се присъединиха към Европейския потребителски център в България през 2021 г., за да стартират присъствени кампании и кампании в социалните мрежи, насочени към правоприлагащи и образователни органи, както и широката общественост.

Банска Бистрица (Словакия) насочва вниманието си към младите хора. През 2021 г. градът организира училищен конкурс („Оригинал с/у фалшификат — НЕ РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ФАЛШИФИКАТИ!“), който беше широко популяризиран.

Мадрид (Испания), най-скоро присъединилият се към мрежата град, ще стартира през следващите месеци свои собствени образователни кампании и кампании за повишаване на осведомеността на местно равнище.

Каква е процедурата за присъединяване към Мрежата на автентичните градове – Authenticities?

Всеки град в ЕС може да стане „автентичен“ и да бъде част от тази международна мрежа за период от 2 години. Градовете кандидати следва да бъдат предложени от националната служба за интелектуална собственост на държавата-членка на ЕС, в която се намира градът, и след това да бъдат одобрени на равнището на ЕС от EUIPO. Мрежата се управлява от EUIPO под надзора на мрежата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPN), която обединява службите за интелектуална собственост на всички държави-членки на ЕС. След проявата на мрежата, EUIPN ще проведе своята годишна среща също в Солун на 5 и 6 април 2022 г.

Защо е толкова важно да се води борба срещу фалшифицирането?

Фалшификатите и фалшифицираните продукти вредят на местните предприятия и са причина за загубата на много работни места в ЕС. Фалшификатите имат дял от 6.8 % от вноса на ЕС на стойност 121 милиарда евро, а 1 от всеки 4 малко или средно предприятие (МСП) в Европа заявява, че е било засегнато от нарушаване на правата на интелектуална собственост (напр. марки или патенти). Щетите, причинени в докладваните случаи, включват загуба на оборот, накърняване на репутацията и загуба на конкурентно предимство.

Фалшивите продукти също така представляват сериозен риск за здравето, безопасността и околната среда. Примерите варират от продукти, приемани от потребителите (храни, напитки, лекарства), до такива, които се поставят директно върху кожата (козметични продукти, аромати). При играчките рисковете включват малки части, магнитни компоненти и особено батерии да бъдат погълнати и да причинят значителни увреждания на децата.

От съществено значение е създателите, изобретателите и хората на изкуството да бъдат възнаградени за работата си, за да могат да продължат да работят и да правят нововъведения. Също толкова важен е и въпросът за липсата на гаранции за качество и безопасност по време на производството на фалшификати (както и за самия краен продукт). Освен това фалшифицирането не е престъпление без жертви. То подкрепя други престъпни дейности, включително пране на пари, измами, киберпрестъпност, трафик на наркотици и хора. Всяка година фалшифицираните и пиратските стоки водят до загуба на приходи в размер на милиарди евро в ключови сектори на икономиката на ЕС, както и стотици хиляди загубени работни места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *