post

Европейската комисия започна обществена консултация относно законодателния акт за цифровите услуги — знаков пакет, обявен от председателя фон дер Лайен в нейните политически насоки и в съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа” от 19 февруари. Целта на консултацията е да се съберат мнения, доказателства и данни от хора, предприятия, онлайн платформи, представители на академичните среди, гражданското общество и всички заинтересовани страни, за да ни се помогне да оформим бъдещата нормативна уредба за цифровите услуги. Консултацията, която ще продължи до 8 септември, обхваща въпроси като безопасността онлайн, свободата на словото, справедливостта и еднаквите условия на конкуренция в цифровата икономика.

Консултацията обхваща двете работни направления, обявени от Комисията като част от пакета на законодателния акт за цифровите услуги:

Първият набор от правила ще се отнася до основните принципи на Директивата за електронната търговия, по-специално свободата на предоставяне на цифрови услуги на целия единен пазар на ЕС в съответствие с правилата на мястото на установяване и с широкото ограничаване на отговорността за съдържанието, създадено от потребителите.

Втората мярка ще разгледа въпроса за еднаквите условия на конкуренция на европейските цифрови пазари, където понастоящем няколко големи онлайн платформи действат като пазачи на информационния вход.

Успоредно с това днес започна втора консултация относно евентуален нов инструмент в областта на конкуренцията.

адвокатско дружество

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *