post

До 500 лв. бонус от хазната ще получат хората, които се откажат от плащането в брой. Това гласят промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила от 1 януари 2017 г.

Облекчението може да се ползва от хората, които получават 100% от паричните си доходи по банков път и харчат поне 80% от тях също по банков път – с дебитна или кредитна карта, или с банкови преводи. Облекчението е 1% от дължимия за годината данък върху доходите, но не повече от 500 лв.

Облекчението ще се ползва за първи път през 2018 г. с подаване на годишната данъчна декларация за доходите от 2017 г. Но за да се полва, още от 1 януари 2017 г. хората трябва да получават доходите си по банков път и така да харчат парите си.

Както и досега гражданите ще ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако подадат по интернет годишната си данъчна декларация за доходите до 31 март. Но от тази година се въвежда таван на това облекчение от 1000 лв.

Условията за ползване на облекчението са данъкът за довнасяне да бъде платен до 2 май 2017 г. (30 април е неделя, а 1 май е почивен ден) и към момента на подаване на декларацията човекът да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Тази година фирмите за последно ще може да подават данъчните си декларации на хартия. От 2018 г. декларациите за бизнеса по образец ще трябва да се пускат само по интернет. Но още от 2017 г. НАП ще стартира проект, който ще позволи на всички представители на бизнеса, които нямат технически средства и връзка с интернет да подават декларациите си онлайн на място в офисите на НАП.

От тази година се въвежда още едно облекчение за гражданите и бизнеса. Хората трябва да подадат годишните си данъчни декларации за доходите до 2 май, а фирмите – декларациите за корпоративните данъци до 31 март. Но ако открият грешки в тях, хората и фирмите могат да направят еднократна корекция като подадат нова декларация в срок до 30 септември, като дължимият данък ще се преизчисли. Гражданите, които получават доходи от чужбина, пък вече трябва да ги декларират и да плащат налог веднъж в годината – с подаване на годишната си данъчна декларация за доходите в срок до 30 април на следващата година, а не на всяко тримесечие, както беше досега. Това значително ще облекчи хората, които получават доходи от чужбина.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *