post

Досега 2017 се доказа като забележителна година за криптовалутите – и не само най-популярната сред тях. Докато Bitcoin е в непрекъснат възход, за негов най-голям конкурент вече се сочи Ethereum. Въпреки проблемите в сегмента на флаш паметта от миналата седмица и фалшивата информация за пазарен спад в неделя, цената на Ether се очаква да се покачи отново през следващите дни.

Цената на тази перспективна криптовалута се увеличава както като пазарна стойност, така и като стойност на една виртуална монета, която е достигнала 300 щ. долара. А това е значителен скок в сравнение със стойността от 10 щ. долара в началото на 2017 година.

Това прави Ethereum по-атрактивен вариант за аматьорите, в сравнение с първата и най-популярна подобна криптовалута – Bitcoin. Поради това вече се наблюдава и засилен интерес към добиването на Ether в домашна обстановка.

И като се има предвид, че цената на Ether монетите ще продължава да се увеличава (следвайки пазарната стойност на тази криптовалута), все повече моньори се очаква да заделят изчислителни ресурси за нейното добиване.

А всички тези домашни компютърни конфигурации, посветени на добиването на Ethereum, използват поне по 45 KWh електричество. Резултатът, според някои анализатори е, че добиването на Ethereum вече достига нива на енергопотребление, сравними с това на малка държава – да кажем Кипър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *