post

В необятния пейзаж на дигиталния маркетинг често се появяват два термина, привидно взаимозаменяеми: „Дигитална агенция“ и „SEO агенция“. На пръв поглед може да изглежда, че покриват една и съща основа. Въпреки че има значително припокриване, те се грижат за различни аспекти на онлайн маркетинга. В тази статия ще разгледаме подробно приликите и разликите:

Обхват на услугите на Дигиталните агенции

Широк спектър: Дигиталните агенции са едно гише за онлайн маркетингови нужди. Освен основите на създаването на съдържание и уеб дизайна, те се гмуркат и в области като маркетинг в социалните медии, кампании с плащане на клик (PPC), маркетингови кампании по имейл, видео продукция, графичен дизайн и понякога дори разработка на мобилни приложения.

Холистичен подход: Вместо да се фокусират само върху един аспект на онлайн маркетинга, дигиталните агенции работят за създаване на единно и безпроблемно дигитално изживяване за потребителите. Техните стратегии са предназначени да осигурят последователност в различни платформи – от уеб сайта на компанията до нейните страници в социалните медии и дори нейните усилия за имейл маркетинг. Така те се стремят да изградят последователна идентичност на бранда и глас в дигиталната сфера.

Интегрирани маркетингови решения: Много дигитални агенции също използват анализи и тактики, управлявани от данни, за да нагодят своите стратегии, като гарантират, че предоставят резултати, които резонират с целевата аудитория на марката. Тази интеграция на различни дигитални маркетингови компоненти гарантира, че всяко усилие се допълва и добавя стойност към цялостната стратегия на марката.

Обхват на услугите на SEO агенциите

Специализиран фокус: Докато дигиталните агенции покриват широк спектър от услуги, SEO агенциите имат лазерен фокус върху едно нещо: оптимизация за търсачки. Тяхната основна цел е да подобрят видимостта на уеб сайта в резултатите от търсенето, като гарантират, че той се класира високо за подходящи ключови думи и фрази.

Съдържанието: Експертизата на една SEO агенция се крие в сложните детайли на оптимизацията на уеб сайта. Това включва елементи на страницата като проучване на ключови думи, мета описания, оптимизиране на съдържанието и тагове за заглавки. SEO извън сайта включва дейности, които водят обратни връзки (беклинкове) към уебсайта от други уважавани източници. А областта на техническото SEO се гмурка в аспекти като архитектура на сайта, удобство за мобилни устройства, скорост на сайта, XML карти и други.

Непрекъснато наблюдение и адаптиране:  SEO оптимизацията не е еднократна задача; изисква непрекъснато наблюдение и адаптиране. SEO агенциите използват специализирани инструменти за проследяване на ефективността на уебсайта, за наблюдение на промените в алгоритмите за търсене и съответно адаптиране на своите стратегии. Това гарантира, че уебсайтът е в съответствие с най-новите изисквания и подобрява класирането си с течение на времето.

Задълбочено отчитане: Като се има предвид специализираният характер на тяхната работа, SEO агенциите често предоставят задълбочени отчети за резултатите на уебсайта. Тези данни се задълбочават в органичния трафик, класирането на ключови думи, беклинковете и препоръчват стратегии за постоянно подобрение.

Ориентация към целта – Дигитални агенции – Н2

Разнообразни цели: Дигиталните агенции работят с множество цели в ума, съобразени със специфичните нужди на клиента и етапа от дигиталното им пътуване. Тези цели могат да бъдат толкова различни, колкото:

Познаване на марката: Създаване на кампании, които представят бранда на нови аудитории или засилват присъствието й сред съществуващите.

Генериране на потенциални клиенти: Използване на стратегии като маркетинг чрез съдържание, PPC и маркетинг в социалните медии за привличане на потенциални клиенти и събиране на тяхната информация за контакт за по-нататъшно поддържане.

Директни продажби: Създаване на кампании, често със смесица от стратегии за електронна търговия и насочена реклама, за стимулиране на незабавни продажби.

Задържане на клиенти: Прилагане на стратегии като имейл маркетинг, програми за лоялност и пренасочване на реклами, за да поддържате ангажираността на съществуващите клиенти и да насърчават нови покупки.

Многоканален подход: Като се имат предвид разнообразните им цели, дигиталните агенции често проектират кампании, които обхващат множество канали, било то социални медии, търсачки, или дори офлайн канали, като гарантират, че всеки канал подсилва останалите за максимално въздействие.

Ориентация към целта – SEO агенции – Н2

Класиране и видимост: Основната цел на една SEO агенция е кристално ясна: издигане на уебсайт до върха на страниците с резултати от търсачките (SERP). Това е така, защото по-високите класации обикновено корелират с повишен органичен трафик, което може да доведе до повече продажби.

Оптимизация на ключови думи: SEO агенциите ще проведат цялостно проучване на ключови думи, за да идентифицират термините и фразите, които потенциалните клиенти използват. След това те ще оптимизират съдържанието на уебсайта, за да отразяват тези ключови думи, гарантирайки уместност както за роботите на търсачките, така и за потребителите.

Авторитет на съдържанието: Освен просто поставяне на ключови думи, от решаващо значение е един уебсайт да се утвърди като надежден и авторитетен източник. SEO агенциите често помагат при създаването на качествено съдържание, което резонира с целевата аудитория и се разпознава от търсачките.

Техническо SEO: Целта тук е да се гарантира, че уеб сайтът може лесно да се обхожда от търсачките, зарежда се бързо и осигурява отлично потребителско изживяване на всички устройства.

Мониторинг и докладване: Като се има предвид непрекъснато променящата се природа на алгоритмите на търсачките, ключова цел за SEO агенциите е непрекъснато да наблюдават ефективността на уебсайта, като правят необходимите корекции за поддържане или подобряване на класирането. Това също така включва информиране на клиентите с редовни, подробни отчети за класиране на ключови думи, тенденции в органичния трафик и други критични SEO показатели.

Дигитиална агенция WD-7 стартира като SEO агенция и с времето съчета предимствата и на двете. Днес компанията работи с най-добрите специалисти и компании във всички сфери за дигитални услуги осигурявайки холистичен подход към маркетинга и същевременно улеснява процесите, като остава единствена точка за контакт с клиента за всички тяхни нужди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *