post

В днешно време технологиите са ключът към успеха на всеки бизнес, без значение от неговата сфера или размер. За това и все по-голяма част от фирмите се насочиха по пътя на дигитализацията – предизвикателен процес, който обаче носи със себе си доста значителни ползи.

На първо място едно от най-важните преимущества на дигитализацията е развитието на високотехнологични производства, значително намаляване на сроковете и разходите за тях, постигане на по-високоефективно производство и качество на продукцията, повишена конкурентоспособност, квалифициране на високообразовани кадри и т.н. Наред с това се намалява стресът върху персонала, нивото на отговорност и напрежението, което съпътства всяко производство. Работният процес се организира в пъти по-бързо, комуникацията между отделите е подобрена и ефективно се достига до производството на нови продукти.

Безспорно дигитализацията на бизнеса носи доста ползи, включително по-добра комуникация – вътрешна между отделите и производствата, както и външна с всички партньори, доставчици, клиенти, организации, държавни и административни органи.

Въпреки множеството си ползи, дигитализацията на предприятията често опира до една основна спънка и това е финансирането. Но през 2022 година то вече не представлява проблем, тъй като можете да кандидатствате по програма за дигитализация с европейски средства. От безвъзмездното финансиране може да се възползва всеки ново стартиращ бизнес или фирма, разполагаща с добра финансова история през последните 3 години.

Поемете по пътя на дигитализацията още днес

Финансирането по програма за дигитализация с европейски средства е вече факт от миналата година по последния проектоплан, който предвижда плавно повишаване на високотехнологичността на предприятията. Ключово средствата се отпускат за иновативно оборудване, чрез което се цели ускоряване на производствения процес, намаляване на разходите и използваните ресурси, както и по-добра енергийна ефективност и подход към кръгова икономика, с мисъл към екологичността.

Преди години сериозен проблем, който пречеше на масовата дигитализация на бизнесите е липсата квалифицирани кадри, които да могат да работят с технологиите и да реагират правилно при възникване на проблеми с тях. Новата европейска програма за дигитализация включва и обучението на специалисти, което на своя страна ще намали недостига им и от там оскъпяването на самия производствен процес. Финансирането е насочено също така и към стимулиране обучението на нови кадри за правилно боравене с технологията и защита от кражби на лични данни и авторски права, интелектуална собственост, икономически загуби при грешки и кибератаки.

Дигитализацията вече далеч не е толкова страшна и невъзможна, а дори напротив. Днес голяма част от предприятията стоят точно на прага ѝ, готови да предприемат следващата стъпка към положителна промяна, която ще ги направи по-успешни и конкурентноспособни.

Преди да предприемете стъпките за кандидатстване по съответната европрограма за дигитализация, е необходимо добре да се запознаете с изисквания и по възможност да си наемете професионалист, който да ви насочи поетапно към отделните особености, съпътстващи процеса по кандидатстване за безвъзмездно финансиране. Самият той е изпълнен с множество малки подробности, които ако не бъдат правилно спазени и съобразени могат да доведат до дисквалифицирането ви, дори и проектопредложението ви да бъде добре формулирано и обещаващо.

Наемайки професионалист за кандидатстване по програма за дигитализация с европейски средства ще си гарантирате успешно представяне и одобрение, след което ще можете да разгърнете нова страница и да продължите напред към успеха.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *