post

Европейците са относително добре запознати с новите правила за защита на данните, с правата си и със съществуването на националните органи за защита на данните, към които могат да се обърнат за помощ, когато правата им са нарушени. Това показва специално проучване на Евробарометър относно защитата на данни, направено по случай първата година от прилагането на Общия регламент на ЕС за защитата на данните.

„Европейските граждани са все по-добре запознати с цифровите си права и това е окуражаваща новина. Въпреки това, само трима от всеки десет европейци са чували за всички свои нови права във връзка с данните. За предприятията доверието на техните клиенти е „твърда валута“ и това доверие започва, когато клиентите разберат и се доверят на настройките за поверителност. Да си запознат е предварително условие, за да си в състояние да упражниш правата си. Двете страни може само да спечелят от по-ясни и по-лесни за прилагане правила за защита на данните.“, коментира Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар.

По думите на комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова един от най – важните приоритети е да се помогне на европейските граждани да възвърнат контрола над личните си данни. Обаче от 60-те процента европейци, които четат декларациите за поверителност, едва 13 процента ги прочитат изцяло. Това се дължи на факта, че декларациите са прекалено дълги или прекалено трудни за разбиране. Аз още веднъж приканвам настойчиво всички онлайн дружества да предоставят декларации за поверителност, които са кратки, прозрачни и лесно разбираеми за всички потребители. Искам да насърча всички европейци да използват правата си на защита на данните и да оптимизират своите настройки за поверителност“., заяви тя.

Въз основа на мненията на 27 000 европейци резултатите от проучването на Евробарометър показват, че 73 % от респондентите са чували за най-малко едно от шестте тествани права, гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните. Най-високите нива на осведоменост сред гражданите са регистрирани за правото на достъп до собствените данни (65 %), правото на коригиране на данни, ако те са погрешни (61 %), правото на възражение срещу получаването на директен маркетинг (59 %) и правото на изтриване на собствените данни
(57 %).

В допълнение 67 % от респондентите знаят за Общия регламент относно защитата на данните, а 57 % от респондентите знаят за своите национални органи за защита на данните. Резултатите показват също, че защитата на данните е проблем, тъй като 62 % от респондентите изразяват опасения, че нямат пълен контрол върху личните си данни, предоставени онлайн.

Комисията поставя началото на кампания за повишаване на осведомеността, която да насърчи гражданите да четат декларациите за поверителност и да оптимизират своите настройки за поверителност, така че да споделят само данните, които са готови да споделят.
Освен това Комисията ще докладва за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните през 2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *