post

Общо 6 са кандидатите, които са подали заявления за участие за финансов посредник за Фонда за технологичен трансфер (ФТТ) . Това стана ясно на заседание на Фонд на фондовете, а инструментът е финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Публичният ресурс по него е в размер на 56.3 млн. лв., като заедно с допълнително привлеченото частно финансиране, се очаква общата сума да достигне 75.8 млн. лв.

Този специфичен финансов инструмент ще осигурява дялови инвестиции, насочени към подпомагане на трансфера на технологии в България в сътрудничество с научно-изследователски организации.

Заявления за участие бяха подадени от:
Обединение София Иновейшън Кепитъл – Драгомир Огнянов Бояджиев; Андреа ди Анселмо; Франческа Натали; Борислав Атанасов Врацов; Даниел Уолбридж Линч
Файв Си Венчърс ДЗЗД – Борислав Георгиев Бориславов; Евелин Велизаров Велев; Пънийт Раж Батиа; Павел Димитров Езекиев; Живко Иванов Иванов; Красимир Христов Якимов
Консорциум „314 Венчърс“ – Ангел Христов Ангелов; Тодор Вълков Попов; Д-р Суч Гергели; Морис Бекант Вервей
Обединение „Велосити Кепитъл Сий“ – Владимир Любенов Цанков; Ражеев Саксена; Уилям Стенли Бънгай; Ричард Гай; „Велосити Кепитъл Адвайзър Лимитид“ Лондон
Обединение „Технологичен катализатор“ – Дилян Красимиров Димитров; Петър Георгиев Илиев; Румен Николов Трилев; Даниел Георгиев Александров; Корстиаан Зандвлиет
Иновативна България 2019 ДЗЗД – Мартин Петров; Боян Иванчен; Иван Петков; Роман Ангелов; Дейвид Батстоун; Андрю Макинтош; Грега Потокар

Целта на Фонда е да подпомогне осъществяването на връзка между наука и бизнес, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на иновациите, произхождащи от университети, технологични паркове, научни лаборатории и други звена по пътя им към комерсиализация на резултатите. ФТТ ще цели да създава добри практики в сферата на инвестициите в развойна дейност.

Допустимите за подкрепа бизнеси обхващат, както новосъздадени, малки и средни, така и големи предприятия.
Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията поставени в Документацията за участие кандидати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *