post

Противоречавата нова политика за поверителност на WhatsApp трябва да влезе в сила на 15 май в целия свят с изключение на Германия. Страната разглеждаше новите правила от средата на април, а органът за регулиране на данни най-сетне реши да наложи забрана, като използва процедури, въведени с Европейския регламент за защита на данните GDPR.

По-конкретно забраната е наложена от комисаря на Хамбург за защита на данните и свобода на информацията Йоханес Каспер, който заяви във вторник, че “разпоредбите относно трансфера на данни са разпръснати на различни нива на политиката за поверителност, те са неясни и трудно се различават европейските и международните им версии”.

Каспер обясни още, че “съдържанието е подвеждащо и показва значителни противоречия. Дори след внимателен анализ не е ясно какви последствия има одобрението за потребителите. Освен това съгласието не се дава свободно, тъй като WhatsApp изисква приемането на новите разпоредби, като условие за продължаване на използването на функционалности на услугата”.

Тъй като спешната процедура, използвана за налагане на забраната е ефективна само три месеца, Каспер се опитва да внесе случая в Европейския съвет за защита на даннине, което може да доведе до правно обвързващо решение на европейско ниво – потенциално защитата на всички жители на държави-членки от новата политика за поверителност. Възможно е дори Facebook да бъде принудена да преосмисли политиката си в международен план, но в най-лошия сценарий този ход може просто да раздели интернет.

Очаквано WhatsApp не е съгласна с това решение, а нейн говорител заяви, че “заповедта се основава на фундаментално неразбиране на целта и ефекта от актуализацията и следователно няма легитимно основание”. В изказването се посочва още, че това няма да повлияе на продължаващото въвеждане на актуализацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *