post

С всяка изминала година изследователите се доближават все по-близо до създаването на компютър, наподобяващ работата на човешкия мозък, главното качество на който е гъвкавостта. Сивото вещество позволява на човека да се учи и бързо да се адаптира към промените в околната среда като използва натрупания опит.

Изследователите от Масачузетския технологичен институт (MIT) са успели да направят крачка напред в имитацията на действията на човешкия мозък. Вместо цифров подход към разработката на процесор, учените са решили да да създадат чип, аналогичен на мозъка, нестабилното поведение на клетките на който не позволява да се имитира неговата работа в бинарно представяне (единици и нули). На практика учените планират да създадат аналогов процесор.

„В главния мозък има около 100 милиарда неврони, всеки от които образува синапси (място за контакт между два неврона; служи за предаването на нервен импулс между две клетки, честотата и амплитудата на който могат да се регулират) с голямо количество други неврони. Цялата тази синапсисна активност зависи от йонните канали, които контролират заредените атоми, например натрий, калий и калций. Тези канали са ключови в два процеса, които усилват и отслабват връзките между невроните“, – казват изследователите. По този начин, създаването на процесор „от ново поколение“ ще бъде възможно само при осигуряване на същите условия, позволяващи да се имитира усилване и отслабване на сигналите между невроните на главния мозък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *