post

На 02.07.2022 г. от 9 часа в Техническия университет – София, едновременно в София, във Филиал Пловдив и Инженерно-педагогически факултет – Сливен се проведе редовният кандидатстудентски изпит по математика. Изпитът бе присъствен, с продължителност 4 астрономически часа и бе разделен на две части. Първата част съдържаше 20 въпроса с избираем верен отговор от 5 възможни, като за всеки верен отговор се дава по 1 точка. Втората част се състоеше от 10 задачи със свободен отговор, а за всеки верен отговор се дават по 2 точки. Максималният брой точки е 40.

В присъствието на зам.-ректора по учебна дейност и акредитация на ТУ – София, проф. д-р инж. Любомир Димитров кандидат-студентите Иван Младенов от град Монтана и Мария Заимова от град Пещера изтеглиха вариант № 2 на теста. Проф. Димитров се обърна към кандидат-студентите с думите: „Желая успех на всички и ви чакаме на есен да започнете да изучавате предпочитаните от вас специалности. На добър час!“

След като резултатите от теста са готови, всеки кандидат-студент ще може да види своята оценка в раздела персонална информация за кандидат-студента на сайта на ТУ – София.

Кандидатстудентските изпити продължават в неделя и понеделник. За специалността „Инженерен дизайн” изпитът по рисуване е на 03.07.2022 г., а изпитът по композиция на 04.07.2022 г. Изпитът по чужд език (немски, английски) е на 04.07.2022 г. Тези изпити започват също в 9 часа и ще се проведат присъствено.

До 08.07.2022 г. включително кандидат-студентите, които кандидатстват с оценки от предварителните изпити или с оценки от матури, могат да подават документи на място в ТУ – София и неговите филиали в Пловдив и Сливен, в бюрата за приемане на документи в страната или по Интернет.

Класирането от първия етап ще се обяви на 9-ти юли 2022 г., а записването на приетите студенти ще се извършва в периода от 11-ти юли 2022 г. до 15-ти юли 2022 г.

Техническият университет – София предлага обучение по над 30 бакалавърски специалности, като 4 от тях са нови – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2022/2023, може да се намери в сайта на  ТУ – София на следния адрес: https://priem.tu-sofia.bg/  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *