post

Резултатите от първия етап на класирането за прием в бакалавърските специалности на Техническия университет – София за академичната 2024/2025 година са обявени на сайта на университета и от 8-ти юли 2024 г. започна записването. Значителният ръст на кандидатите в сравнение с предходните години доказва привлекателността на предлаганите специалности в най-модерните направления на науката, техниката и технологиите и високия имидж на университета.

Кандидат-студентите, класирани по първо желание се записват окончателно в съответната специалност. Записването става с диплома-оригинал за средно образование и нейно копие, 4 снимки и лична карта, като преди това трябва да се заплати държавната такса за обучение за зимния семестър. Срокът за записване е до 13.07.2023 г. вкл. от 8.30 до 16.30 ч. в съответния факултет.

Кандидат-студентите, класирани не по първо желание депозират в факултета, където са приети диплома-оригинал и чакат да бъдат прекласирани във второ класиране. При него те запазват класирането си или се прекласират напред към по-желаните специалности. Те могат и да се запишат окончателно в специалността, в която са класирани на първия етап, като подадат декларация, че искат да останат в същата специалност и да не участват във второ класиране.

Кандидат-студенти, които не са класирани, чакат второ класиране, без да подават никакви документи.

Подробна информация за кандидатстването и приема в Техническия университет – София може да се намери на неговата интернет-страница на адрес: priem.tu-sofia.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *