post

Нова лаборатория ще превърне София Тех Парк в регионален център за иновации в жп транспорта.

Лабораторията по интелигентни комуникационни инфраструктури ще извършва научно-изследователска и развойна дейност в областта на съвременните телекомуникационни технологии, тяхното развитие и приложение в различни области. Основен фокус ще бъдат изследвания, разработки, тестване и валидиране на устройства за Европейската система за управление на жп транспорт (ERTMS – European Railway Traffic Management System). Внедряването на тази система осигурява надеждност, сигурност и безопасност на европейската железопътна мрежа. Лабораторията ще се превърне и в регионален център за иновации, защото тя е едва третото звено в цяла Европа, което ще извършва сертифициране на подобни устройства. Такива в момента има единствено в Белгия и Испания. По този начин лабораторията не само ще улесни значително процеса на сертифициране за българските производители на такова оборудване, но и ще привлече компании от целия регион. В същото време развойното й звено ще осигури на родните ни компании директен достъп до последните технологии, изследователски капацитет и ноу-хау за разработването на иновативни решения за европейската железопътна мрежа.

„Надявам се, че тази лаборатория ще допринесе за развитието на конкурентоспособността не само на България, но и на регионално и европейско ниво“, посочи изпълнителният директор на София Тех Парк Йолиан Иванов по време на официалната церемония. Той подчерта, че нейното създаване нямаше да е възможно без прякото сътрудничество между академичните среди и бизнеса, а този принцип заляга в основите на концепцията за София Тех Парк.

„Дейността на тази лаборатория е изключително важна за всички публични инвестиции, които правим в железопътна инфраструктура и в модернизиране на коридорите, които минават през България“, заяви министърът на транспорта Ивайло Московски. По негови думи следващата година предстои да се стартира и процедура за закупуване на нов подвижен състав, който да отговаря на изискванията за скорост, сигурност и безопасност по изградените железопътни инфраструктурни направления. В тази процедура е предвидено сертифициране на цялото ново оборудване, а това вече ще е възможно в лабораторията в София Тех Парк. „За нас е изключително важно да постигаме оперативна съвместимост с железопътните мрежи на всяка една от европейските държави. Убеден съм, че в тази лаборатория освен да сертифицираме такова оборудване, ще можем да провеждаме тестове и да обучаваме кадри“, посочи още той. Ивайло Московски изрази увереност, че резултатите от дейността на лабораторията ще са много видими и от полза за всички, като заяви и желание за партньортство между Министерство на транспорта и лабораторията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *