post

Първото пространство за социални иновации в България, наречено A hub, отвори врати в София. Мисията на хъба е да предостави на НПО сектора и на бизнеса място за съвместни инициативи, насочени към създаването на социална промяна и подобряването на средата, в която живеем. Хъбът си поставя за цел да поддържа достъпна среда за диалог и дългосрочни партньорства между бизнеса, гражданския сектор, институциите, университетите и обществото.

А hub е създаден по идея на фондация “Заслушай се”, с подкрепата на Български център за нестопанско право (БЦНП). TELUS International Europe e компанията, която финансира реализацията на проекта, както и функционирането му в следващата една година. Представители на мениджмънт екипа на компанията, ще предоставят своята експертиза за развитието на A hub, с цел постигане на устойчивост. В дългосрочен план експертите на TELUS International Europe планират да проведат редица обучения, насочени към представители на НПО сектора.

“Подкрепата ни за този проект е естествено продължение на философията на TELUS International Europe “Да даваме там, където живеем”. Чрез останалите ни проекти в сферата на социалната отговорност ние отдавна работим за това да създаваме условия за устойчива промяна.

Създаването на A hub e една добра предпоставка повече компании в България да припознаят тази кауза като своя”, каза Ксавие Марсенак, президент на TELUS International Europe.

“За нас най-важно е чувството ни за общност на НПО и вярваме, че когато споделяме и се учим един от друг можем повече.” допълни Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право.

“Всички ние, независимо дали сме от НПО сектора, бизнеса, независимо какво работим, трябва да създаваме възможности и да сме достатъчно предприемчиви, за да ги реализираме. A hub е пространството, в което да се случват тези неща и да мотивираме всеки, който иска да реализира своите смели идеи”, добави в заключение Ашод Дерандонян, председател на фондация “Заслушай се”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *