post

Както е известно, въглеродните нанотръби притежават редица уникални свойства, като за се започне от високата здравина, в пъти по-добра от тази на стоманата, и се стигне до добрата електропроводимост. Това ги прави наистина фантастичен материал, който ще намери приложение в най-различни области – интегрални схеми, захранващи източници, свръхпроводници и т.н. Но по последни данни, публикувани от британската агенция за медицински изследвания Medical Research Council (MRC), въглеродните нанотръби могат да се окажат опасни за човешкото здраве – те са силен канцероген, подобен на азбеста.

Изследванията на MRC сочат, че биологически устойчивите влакна могат да доведат до възникване на злокачествени образувания в белите дробове, гръдния кош и стомашната кухина. Досега такива новообразувания са се образували при контакт с азбест, но сега в рисковата група попадат и въглеродните нанотръби, тъй като те са миниатюрни, химически неутрални и организмът не може да се освободи от тях.

Към момента учените доста внимателно се отнасят към въпроса. Въглеродните нанотръби едва навлизат в нашия живот и все още няма достатъчно статистически данни, за да се твърди с увереност, че те са канцерогенни, но медиците вече се отнасят сериозно към тази заплаха. Разбира се, различните производства с  тяхното използване няма да бъдат спрени – поне докато не се получат сигурни данни за тяхната опасност за човешкото здраве.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *